Escribe y encuentra lo que buscas:

Informació institucional COVID-19

En vista de les darreres notícies aparegudes en relació amb el procés d’expansió del coronavirus, des d’ESCI-UPF us volem fer avinent el següent:

  1. ESCI-UPF segueix en tot moment les recomanacions i directrius establertes pel Departament de Salut i la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.

  2. A la pàgina web d’ESCI-UPF Informació COVID-19 es va actualitzant la informació a mesura que es disposa de noves dades. Us recomanem que aneu seguint la informació publicada, també a les nostres xarxes (Twitter i Telegram).

  3. El 12 de març, el Govern de la Generalitat va ordenar el cessament de l'activitat dels centres educatius de Catalunya, inclosos els universitaris, a partir del divendres 13 de març de 2020.

  4. ESCI-UPF ha creat un comitè de seguiment, que està en contacte permanent amb la UPF, per tal de donar resposta a nous escenaris i esdeveniments a mesura que es vagin produint.

  5. ESCI-UPF ha pres ja mesures de reforç de la neteja dels espais, dels ascensors, dels banys, de les zones de pas, etc.

  6. ESCI-UPF ha elaborat així mateix un pla de contingència, que garanteix la possibilitat de realitzar els exàmens del segon trimestre acadèmic segons el calendari previst.

  7. L’objectiu principal d’ESCI-UPF és garantir la salut i el benestar de la comunitat acadèmica, tot minimitzant els efectes que un potencial tancament forçós dels espais pugui tenir sobre l’activitat i la planificació docent.