Informació econòmica

Informe d'auditoria 2022-23

Informe d'auditoria 2021-22

Informe d'auditoria 2020-21

Informe d'auditoria 2019-20

Carta manifestacions 2018-19

Informe d'auditoria 2018-19

Informe d'auditoria 2017-18

Informe d'auditoria 2016-17

Informe d'auditoria 2015-16

Informe d'auditoria 2014-15

Informe d'auditoria 2013-14

Informe d'auditoria 2012-13 (2ª part)

Informe d'auditoria 2012-13 (1ª part)

Taula de remuneracions