Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

El Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals prepara per la gestió internacional de l’empresa i ofereix una formació completa, multidisciplinar i multicultural

Àrea
Negocis i màrketing internacionals
Títol
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals
DURADA
4 anys
crèdits ECTS
240 crèdits ECTS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
104 crèdits
MATÈRIES BÀSIQUES
60 crèdits
MATÈRIES OPTATIVES
48 crèdits
Pràctiques externes
20 crèdits
TREBALL DE FI DE GRAU
8 crèdits
idiomes
50% de les assignatures en anglès
horaris
Assignatures trimestrals, amb avaluació final a l'acabar el trimestre
Places
115 places
Preu
128,5 € / crèdit

Introducció

El GNMI és un grau universitari oficial de quatre anys que prepara per a la gestió internacional de l’empresa i ofereix els coneixements, les tècniques, les habilitats i les conductes que configuren la cultura internacional dels negocis i del màrqueting. Aquesta cultura requereix del professional uns coneixements multidisciplinaris, direcció i tècniques empresarials, economia i mètodes quantitatius, coneixements humanístics i institucionals i també idiomes, un element clau.

El pla d’estudis del grau inclou els idiomes en dues modalitats: d’una banda, els estudiants poden cursar durant tres anys (dos d’ells obligatoris) un idioma a triar entre alemany, àrab, francès, japonès, rus i xinès mandarí i, d’altra banda, l’anglès s’incorpora com a idioma de classe per a un 50 % de les assignatures que s’imparteixen.

Un altre element diferencial d’aquests estudis són les pràctiques obligatòries durant un mínim de 3 mesos en el tercer curs.

A més a més, amb les estades a l’estranger i amb la presència d’alumnes d’altres països a ESCI-UPF, en conveni bilateral amb altres universitats o en el marc del programa Erasmus, es promou l’intercanvi cultural i de coneixements per a la formació dels estudiants.

Els cursos, trimestrals i en grups reduïts, exigeixen la plena dedicació dels estudiants. La docència és d’alta qualitat i dóna molta importància als aspectes pràctics. El claustre de professors està format, a parts similars, tant per professorat d’ESCI-UPF i dels departaments d’Economia i Empresa, Humanitats, etc., de la UPF, com per professionals de reconegut prestigi del món empresarial internacional.

Aquest grau et permetrà

 • Obtenir una formació completa, multidisciplinària i multicultural.
 • Tenir una visió general d’una organització econòmica que vol desenvolupar o iniciar negocis en l’àmbit internacional.
 • Ser capaç de dissenyar i establir les estratègies comercials, financeres, legals i de recursos humans que permeten l’inici o la consolidació de la presència de l’empresa a l’exterior.
 • Potenciar les habilitats de comunicació i de negociació en diferents idiomes.
 • Ser capaç d’adaptar-te a grups internacionals, multiculturals i multidisciplinaris, treballar-hi i liderar-los.
 • Interpretar en clau de negocis els esdeveniments polítics, econòmics i socials de l’actualitat.
 • Conèixer les claus per fer negocis a qualsevol país.
 • Obtenir una primera experiència laboral en l’àmbit dels negocis internacionals a través de l’assignatura de Pràctiques d’empresa.

Objectius generals

 • Garantir la capacitat d’adaptació i la versatilitat en qualsevol àrea d’una empresa o institució que desenvolupi una activitat en l’àmbit internacional, tant en entorns multiculturals com multidisciplinaris.
 • Promoure la predisposició per als negocis en l’esfera global.
 • Fomentar la capacitat per a les relacions socials, especialment en un entorn internacional.
 • Oferir una formació àmplia i transversal que inclogui conèixer el funcionament de les diferents àrees de gestió d’una empresa, sempre amb una vocació professional.
 • Promoure una formació contemporània segons les necessitats de les organitzacions actuals i, simultàniament, receptiva i adaptable a les constants transformacions de l’entorn.
 • Promoure un ensenyament que estableixi les bases de la formació, però que orienti en la capacitat i la necessitat d’adaptació i d’adquisició de nous coneixements, entenent-ho tot com un procés continu.
 • Garantir un bon domini de l’expressió escrita i oral en públic en llengua catalana i castellana.
 • Assegurar la competència escrita, oral i receptiva en llengua anglesa, com també la suficiència en una segona llengua estrangera (alemany, àrab, xinès mandarí, francès, japonès o rus).

Metodologia

Les noves tecnologies

Els estudiants disposen d’espais habilitats per connectar el seu ordinador portàtil. L’alumnat d’ESCI-UPF està connectat a la intranet de l’Escola amb correu electrònic i té accés a una àmplia base de dades nacionals i internacionals i a les biblioteques de la UPF.

La teoria i la pràctica

Professors de reconegut prestigi, tant de l’àmbit acadèmic com de l’empresarial, ofereixen la docència tot harmonitzant la base teòrica amb els coneixements obtinguts mitjançant l’experiència.

Des de l’òptica internacional

El moment actual obliga les empreses a organitzar la seva activitat amb projecció internacional. És per això que totes les assignatures tenen aquest enfocament.

Afavorir el treball en equip

S’aprèn a treballar en col·laboració amb altres estudiants com a model pedagògic per a la futura tasca professional.

Aprenentatge actiu

S’apliquen tècniques que afavoreixen la participació. El mètode del cas, l’ús de models de simulació i el business game permeten aplicar els coneixements adquirits.

Fomentar la integració empresarial

Les pràctiques en empreses i institucions nacionals i internacionals permeten que els alumnes descobreixin el mercat professional i que apliquin els coneixements adquirits durant la carrera.

Formació humanística i tècnica

A més de la formació tècnica, l’alumnat rep formació humanística. El sentit ètic, les habilitats emocionals, la capacitat per comunicar-se i adaptar-se a altres cultures a través del coneixement de la seva realitat social i política i el coneixement del dret internacional són imprescindibles per a un expert en els negocis internacionals.

Formació multilingüe

La dinàmica dels negocis exigeix una àmplia formació en diverses llengües. Un 50 % de les classes es fa en anglès i, durant la carrera, s’estudia una altra llengua estrangera, a triar entre alemany, àrab francès, japonès, rus i xinès mandarí. L'ensenyament de les segones llengües estrangeres d'ESCI-UPF compta amb l'aval d'Idiomes UPF que, a més, s'encarrega d'impartir el 70% de l'oferta lingüística de la universitat.

On treballar?

Organitzacions que necessiten professionals de negocis internacionals.

 • Empreses: industrials, agràries o del sector serveis amb activitat internacional
 • Sector públic: entitats públiques supranacionals, estatals, autonòmiques i locals dedicades a la promoció econòmica i comercial
 • Cooperació internacional: organitzacions no governamentals i altres entitats sense ànim de lucre, públiques o privades, amb activitat internacional
Perfil professional
 • Gestió de departaments d’exportació
 • Anàlisi i gestió en organismes internacionals i ONG
 • Gestió del departament internacional en consultories i entitats financeres
 • Controller internacional
 • Responsable de compres internacionals
 • Direcció de l’àrea internacional de l’empresa
 • Direcció de filials a l’exterior
 • Emprenedor internacional
 • Responsable de logística internacional
 • Gerència de departament comercial i de vendes
 • Gerència de productes en l’àmbit empresarial
 • Consultoria de màrqueting, publicitat i investigació de mercats
Competències

A través del programa formatiu, una vegada finalitzats els estudis, tots els estudiants hauran d’estar en condicions d’exercir les següents competències:

 • Capacitat de recerca, anàlisi, valoració i síntesi d’informació procedent de diferents àrees d’una organització
 • Capacitat per adaptar-se a grups internacionals, multiculturals i multidisciplinaris, per treballar-hi i liderar-los
 • Capacitat per entendre una organització econòmica des d’una perspectiva global
 • Capacitat per prendre decisions davant de situacions complexes i canviants
 • Competència comunicativa, oral i escrita, en llengua anglesa
 • Capacitat per expressar-se en dues llengües estrangeres amb un nivell de suficiència
 • Capacitat emprenedora i d’autoaprenentatge
Perfil de l’estudiant

Perfil de l’estudiant del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals.

Habilitats:

 • Capacitat per treballar en grup
 • Capacitat de raonament abstracte
 • Atenció i concentració
 • Bona organització

Personalitat:

 • Facilitat per a les relacions socials
 • Tolerància davant d’actituds i costums diferents
 • Versatilitat i adaptabilitat a diferents situacions i persones
 • Creativitat i iniciativa

Actituds:

 • Obertura al multiculturalisme
 • Predisposició per a la comunicació
 • Optimisme i vitalitat
 • Desig d’aprendre idiomes
 • Motivació per al treball en equip
 • Interès per viatjar i aprendre d’altres cultures
 • Disposició per fer negocis

Qualitat

Tal com s’estableix en la seva política de qualitat, ESCI-UPF es compromet amb la millora contínua com correspon a una institució de màxima excel·lència.

En el seu ferm compromís amb la transparència, l’escola respon a les exigències de l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya) i comparteix tota la informació pública relacionada amb el Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals amb diferents grups d’interès.

Consultar tota la informació relativa a la qualitat

  

 

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

 

Responsable: ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ INTERNACIONAL (ESCI-UPF); Finalitat: Finalitat 1: Atendre les sol·licituds dels interessats. Finalitat 2: Enviament de comunicacions comercials; Legitimació: La base legal para el tratamiento de los datos de los interesados en el caso de la finalidad 1 es el legítimo interés del responsable; y en el caso de la finalidad 2 es la obtención de su autorización; Destinataris: No es cediran dades a tercers; Drets: L’interessat té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s’explica a la informació addicional; Ubicació: Pot consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: https://www.esci.upf.edu/ca/politica-privacitat-cookies/rgpd-contactes