Metodologia

El Master of Science in Sustainability Management és un programa presencial on es combinen diferents metodologies d’ensenyament per oferir una experiència d’aprenentatge única.

Les metodologies inclouen:

  • Metodologies tradicionals, amb sessions de classes magistrals basades en les explicacions d’experts en el tema.  
  • Metodologies actives, amb casos pràctics, jocs de rol, resolució de problemes i presentacions de temes per part dels alumnes, entre d’altres.
  • Metodologies autònomes per part dels alumnes, amb lectures de textos i fent treballs individuals o en grup. 
Estudi pràctic de casos

Juntament amb la formació teòrica, aprendràs de casos pràctics d’organitzacions reals. A través de casos amb un enfocament pràctic i aplicat, podràs posar en pràctica les habilitats que has adquirit. 

Discussions a classe i activitats en grup

A partir de simulacions pràctiques, dinàmiques de grup, presentacions a classe i activitats interactives milloraràs el procés d’aprenentatge, aportant coneixement de valor. 

Tutorització i seguiment

Al llarg del programa disposaràs del seguiment de l’equip de direcció acadèmica per donar-te suport, assegurar la teva evolució correcta en el desenvolupament d’habilitats i ajudar-te sempre que et calgui.

Masterclass amb experts

A cada edició es conviden professionals de diversos sectors perquè comparteixin la seva experiència i els seus coneixements en els diferents àmbits de la sostenibilitat. D’aquesta manera podràs conèixer de primera mà casos i reptes reals als quals han hagut d’enfrontar-se i donar resposta.

Visites a empreses i institucions

Descobriràs organitzacions de diferents sectors i coneixeràs les seves estratègies vinculades a l’àmbit de la sostenibilitat i la transició ecològica. A més, podràs fer networking per obrir-te portes en el teu futur professional. 

Avaluació

Per obtenir la titulació corresponent és indispensable aprovar totes les assignatures, l’avaluació de les quals dependrà del professor corresponent. Pot consistir en una avaluació contínua, en la realització d’un treball, exercici, examen final, etc. També s’ha d’aprovar el treball final de màster (TFM), que consisteix en la seva elaboració i defensa davant d’un tribunal d’experts.

L’assistència regular a classe i la superació dels exercicis pràctics i treballs obligatoris formen part del sistema d’avaluació. Les condicions de lliurament i elaboració les marquen els docents que els encarreguen.

Totes les activitats d’avaluació estaran relacionades per poder seguir una lògica de projecte. 

Eines

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball.

Comptaràs amb:

  • Treball de Final de Màster (TFM) o Postgrau (TFP) per aprendre fent
  • Un mentor personal per al seguiment del teu treball final (TFM o TFP)
  • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
  • Activitats i tallers interdisciplinars