Matrícula estudiants ESCI-UPF

Terminis per fer la matrícula

 • Matrícula ordinària: fent l’automatrícula a SIGMA del 20/07/2023 al 26/07/2023, se citarà per ordre d’expedient, comptant amb les qualificacions fins a les actes ordinàries del tercer trimestre (sense comptar les recuperacions).
 • Matrícula en període extraordinari: fent un tràmit a través de SIGMA els dies 13/09/2023 i 14/09/2023. Suposarà un recàrrec en l’import de la matrícula.

Automatrícula a SIGMA

S'accedeix mitjançant l'usuari i contrasenya de SIGMA

Preus i formes de pagament

 • Hauràs de triar una de les tres formes de pagament possibles:
  • 100 % de l’import de la matrícula en el període de matriculació.
  • 50 % de l’import de la matrícula en el període de matriculació; el 50 % restant, de l’1 al 10 de febrer de l’any següent.
  • Fraccionament de la matrícula en 10 terminis. La primera quota a liquidar mitjançant abonaré en el moment de la matrícula (28 % de l’import total de la matrícula) i 9 mensualitats de setembre a maig (72 % restant de l’import total de la matrícula més 200 € en concepte d’interessos). Cal domiciliar els terminis de setembre a maig emplenant l’Ordre SEPA. Els rebuts es passaran el dia 15 de cada mes. Qualsevol devolució de la domiciliació implicarà un recàrrec de 50 €. En cas de canvi de compte bancari caldrà tornar a emplenar l’Ordre SEPA i sol·licitar el canvi a Administració abans de finalitzar el mes anterior.
    
 • El pagament de la matrícula es fa mitjançant abonarés. Quan validis la teva matrícula no t’oblidis de descarregar els abonarés i de fer el pagament mitjançant una de les opcions següents:
  • Presencial a través dels caixers de CaixaBank amb qualsevol targeta bancària (és important revisar abans el límit de la targeta), o bé a qualsevol oficina del Banco Santander.
  • Online: a través de l’enllaç següent, independentment de si se ets client de CaixaBank o no, o bé per a clients del Banco Santander a través de la seva banca online.

Els abonarés tenen establerta una data de venciment segons la forma de pagament elegida. Una cop passada aquesta data queden invalidats. Per resoldre aquesta situació, has de contactar amb Administració per tal de tornar-los a generar.

Important

Grau en Bioinformàtica

Revisa les instruccions de matrícula

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Revisa les instruccions de matrícula

Beques i bonificacions

ESCI-UPF concedeix beques segons el rendiment acadèmic dels nostres estudiants i també en funció de les condicions econòmiques familiars dels sol·licitants. Per fer-ho s’ha creat una Comissió de Beques que valora aquests criteris i que n’estableix la dotació i l’assignació.

Si et pots beneficiar d’alguna bonificació sobre els preus públics oficials de matriculació has de presentar la documentació que ho acrediti (original o fotocòpia), o la renovació corresponent, abans de l’1 de juliol o bé, com a màxim, abans de l’inici del curs acadèmic (en aquest darrer cas el descompte s’aplicarà al venciment del mes de febrer).