Matrícula nou ingrés 2023-2024

Per matricular-te a ESCI-UPF, l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya o la UPF t’han d’haver confirmat que tens una plaça assignada en el Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals o en el Grau en Bioinformática.

Abans de realitzar la matrícula, consulta la teva assignació al portal accesnet. (12 de juliol de 2023)

La matrícula és presencial a ESCI-UPF. Si no pots venir, pot fer-ho una altra persona en nom teu, però haurà de portar original i fotocòpia del seu DNI, una autorització signada per tu i la documentació i informació necessàries per fer la matrícula.

DATES DE MATRICULACIÓ

 • Primera preferència: del 14 al 19 de juliol de 2023
 • Assignació definitiva: el 19 de juliol de 2023
 • Altres preferències: del 25 al 27 de juliol de 2023

Una cop que tinguis l'assignació, consulta el dia i l'hora en què has de fer la matrícula. Introdueix el teu DNI com a usuari i la teva data de naixement en format ddmmaaaa com contrasenya per visualitzar la teva cita.

Si no et matricules en la data assignada, perdràs la plaça.

Documentació necessària

Els documents que has de portar per tal de poder matricular-te són:

 • Per a estudiants amb estudis universitaris iniciats: resguard acreditatiu del pagament dels drets de trasllat d’expedient (has de sol·licitar aquest document en la universitat de procedència per poder presentar l’original) i fotocòpia o imprès de les PAU.
 • Si tens dret a bonificació en la part del preu públic de la matrícula, has d’acreditar-ho presentant la documentació original i una fotocòpia. Si no presentes la documentació per a cada situació en el moment de realitzar la matrícula, no podràs beneficiar-te de la bonificació corresponent (consulta quina és per al Grau en Bioinformática i per al Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals).

Altra documentació

Beques

Si has obtingut alguna de les beques que ofereix ESCI-UPF, hauràs de portar la resolució corresponent.

Si vols sol·licitar alguna de les beques que ofereix ESCI-UPF en segona convocatòria, hauràs de portar la documentació original una vegada començat el curs i abans del 31 d’octubre.

Acreditació de una tercera llengua estrangera

És important per a tu acreditar el teu coneixement d’una tercera llengua estrangera i que així consti en el teu expedient i suplement del títol de grau (SET). Per poder acreditar el teu nivell de coneixement d’una llengua estrangera, ESCI-UPF organitza i assumeix el cost d’una PCCL abans de l’inici de curs per a tots els estudiants de nou accés

PCCL

Què és la PCCL? És la Prova Certificadora de Competència Lingüística (PCCL) dissenyada i administrada pel nostre programa d’idiomes de la UPF. Aquesta prova és obligatòria per a tots els estudiants de nou accés, tret que aportis en el moment de la matrícula un certificat de nivell C1 (o superior) d’anglès. En aquest cas, per tal de poder-ho acreditar, descarrega i emplena la instància de sol·licitud d’acreditació del tercer idioma i lliura-la el dia de la teva matrícula juntament amb l’original i una fotocòpia del certificat.

Calendari

 • Sessions introductòries obligatòries: del 6 al 15 de setembre
 • PCCL: 19 i 20 de setembre per a estudiants de nou accés del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals, i el 16 de setembre per als estudiants de nou accés del Grau en Bioinformàtica
 • Les classes ordinàries comencen el 18 de setembre

Informació de pagament

Vine a la teva cita per matricular-te amb la forma de pagament triada:

 • 100 % de l’import total de la matrícula
 • 50 % de l’import total de la matrícula en el moment de validar la matrícula i el 50 % restant els primers dies de febrer
 • Fraccionament: un venciment del 28 % de l’import total de la matrícula en el moment de validar la matrícula i el 72 % restant dividit en 9 mensualitats (de setembre a maig) més 200 € de recàrrec. Recorda que has d’emplenar l’Ordre SEPA si tries aquesta modalitat de pagament

Els pagaments es fan mitjançant abonarés (tret que triïs la modalitat fraccionada, que es domicilia).

Els abonarés tenen una data de venciment segons la modalitat de pagament. Una vegada vençuts, queden invalidats i s’hauran de generar de nou amb la corresponent penalització econòmica.

Pots consultar les taules de taxes per al curs acadèmic 2023-2024 que s’apliquen a cada grau: