Recerca
EUKIT

EUKIT es basa en el convenciment que docència i recerca són dues realitats inseparables. L’excel·lència docent s’ha d’arrelar, entre altres, en els resultats de la recerca científica més avançada. I viceversa, la recerca ha de tenir entre els seus objectius a llarg termini la generació d’un coneixement que enriqueixi el contingut i la manera d’impartir docència tant en grau com en postgrau.

Aquesta secció presenta els resultats de recerca que, de manera genèrica, es produeixen sota el paraigua EUKIT. En primer lloc, es presenten les contribucions científiques signades pels membres de l’equip. En segon lloc, les memòries de les investigacions pròpies dels treballs de fi de grau (TFG) i de fi de màster (TFM) que els membres d’EUKIT han dirigit.

Publicacions científiques

{[{ proyecto.titulo }]}

{[{ proyecto.catedras }]}

{[{ proyecto.autor }]}

Autor/s:
{[{ proyecto.autor }]}

Entitat:
{[{ proyecto.encargado }]}

Import:
{[{ proyecto.importe }]}

Resum:
Ver publicación

Fecha de inicio:
{[{ proyecto['fecha'] }]}

Fecha de finalización:
{[{ proyecto['fecha_fin']}]}

Web:

Treballs acadèmics

{[{ trabajogrado.titulo }]}

{[{ trabajogrado.year }]}

{[{ trabajogrado.autor }]}

Dades de contacte:

Autor/a:
{[{ trabajogrado.autor }]}

Tipologia:
{[{ trabajogrado.tipologia }]}

Director/a del treball:
{[{ trabajogrado.director }]}

Descripció:
Veure resum