Programa de pràctiques

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

277
Places publicades 2021-2022
85%
Convenis de la borsa de treball ESCI-UPF 2021-2022
9,1
Nota mitjana de valoració tutors d'empresa als alumnes 2021-2022
88,6%
Inserció laboral als sis mesos d'haver-se graduat 2021-2022

Objectius

 • Oferir un context laboral real on els estudiants puguin aplicar els coneixements adquirits a les diferents àrees del GNMI, sempre amb una especialització en l’entorn internacional.
 • Facilitar que els estudiants puguin perfeccionar les competències professionals que exigeix l’àmbit laboral per poder fer front als reptes que planteja la gestió en contextos internacionals.

Pràctiques acadèmiques externes

En el GNMI, l’assignatura de Pràctiques externes és obligatòria (pràctiques acadèmiques externes) i se situa en el tercer curs acadèmic.

Es desenvolupa en tres fases:

 • Fase 1 - KIT. Un període de preparació per conèixer, crear i/o millorar les diferents eines que es fan servir en la cerca activa d’una vacant (CV, videocurrículum, gestió de la marca personal, entrevistes, etc.).
 • Fase 2 - Cerca. ESCI-UPF publicarà, al llarg del segon trimestre del tercer curs, les ofertes d’empreses nacionals i estrangeres que desitgin un perfil ESCI-UPF per al seu negoci. L’estudiant pot presentar-se a totes les ofertes que li semblin interessants. Paral·lelament, pot fer una cerca personal en empreses que contacti pel seu compte. En aquest darrer cas, l’empresa haurà de complir uns requisits establerts en la normativa que regula les pràctiques a ESCI-UPF.
 • Fase 3 - Període de realització de les pràctiques. El període obligatori de pràctiques comprèn els mesos d’abril a juny en jornada completa. No obstant això, s’ofereixen diverses opcions per ampliar-lo: es pot començar a temps parcial des del gener fins al març, es pot ampliar la jornada completa fins al setembre o bé es pot establir un conveni de mitja jornada durant el curs següent segons disponibilitat horària.

Què suposa?

 • La signatura d’un conveni de cooperació educativa, d’acord amb allò estipulat en el programa acadèmic i segons la normativa estatal vigent.
 • El compliment d’allò signat per les parts que el subscriguin tant en drets com en deures.
 • El lliurament de la documentació sol·licitada al conveni, en els terminis indicats pel tutor acadèmic de pràctiques, per a la corresponent avaluació de l’assignatura.

Quan?

Tercer trimestre del tercer curs, a jornada completa, amb possibilitat de continuar durant el quart curs a jornada parcial (pràctiques externes extracurriculars).

En quins departaments encaixa un perfil ESCI-UPF?

Expansió internacional

Import/Export

Màrqueting

Finances

Logística

Compres

En quins tipus d’empreses puc fer les pràctiques?

 • Les pràctiques acadèmiques externes poden ser a Espanya o en altres països.
 • Les empreses poden ser petites, mitjanes, grans o multinacionals; empreses privades o organismes públics; associacions, cambres de comerç nacionals o estrangeres; ONG, transitoris, operadors logístics i administració pública, etc.
 • Les empreses poden ser de diversos sectors: el criteri principal serà que el projecte formatiu per a l’estudiant tingui relació amb la gestió d’algun aspecte dels negocis en l’àmbit internacional.

Exemples de centres i tipologies de pràctiques

Les pràctiques acadèmiques externes són avaluables?

Sí. Els criteris d’avaluació estan contemplats en el programa acadèmic de l’assignatura, que es publicarà a l’aula virtual per a aquells estudiants que s’hi hagin matriculat.

Idiomes requerits més enllà de l'anglès

11%
Francès
2%
Alemany
2%
Xinès
2%
Italià
1%
Portuguès
0,5%
Rus

Com és el procés de selecció per a les pràctiques acadèmiques externes?

 • El període de publicació d’ofertes comença al final del primer trimestre del curs i s’estén durant tot el segon trimestre.
 • ESCI-UPF publica periòdicament les ofertes de les diferents empreses interessades en un perfil del GNMI.
 • La publicació és exclusiva per als alumnes matriculats a Pràctiques d’empresa (hi ha una aula virtual específica per a aquesta assignatura).
 • Els estudiants tenen un temps limitat per respondre a les ofertes.
 • Els estudiants poden presentar-se a un nombre il·limitat d’ofertes, sempre que siguin del seu interès i encaixin amb el seu perfil o objectius. Poden participar simultàniament en diversos processos de selecció.

NOTA: Els estudiants també poden fer una cerca activa d’ofertes d’empreses diferents de les de l’escola. La coordinació de l’assignatura de Pràctiques acadèmiques externes y el Servei de Carreres (Career Service) s’encarregaran de validar les ofertes si compleixen els requisits per a la realització de les pràctiques.

 • ESCI-UPF ofereix els currículums dels interessats a l’empresa en qüestió.
 • L’empresa fa les entrevistes contactant directament amb els estudiants interessats en la seva oferta.
 • L’estudiant que sigui seleccionat per una empresa ha de donar el seu consentiment per fer-hi les pràctiques i automàticament ha de suspendre la seva candidatura a noves ofertes publicades.
 • ESCI-UPF prepara el conveni de cooperació educativa mitjançant el qual es formalitza la col·laboració.