Programa de pràctiques

La millor manera d aprendre és posar en pràctica. I aquí ho faràs.

239
Places publicades 2022-2023
83%
Convenis de la borsa de treball ESCI-UPF 2022-2023
9,1
Nota mitjana de valoració tutors d'empresa als alumnes 2022-2023
88,6%
Inserció laboral als sis mesos d'haver-se graduat 2021-2022

En aquest Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals creiem que aprendre fent és essencial, per això les pràctiques acadèmiques externes són una de les nostres assignatures obligatòries. Es realitzen al tercer curs a jornada completa.

Si l'alumne vol fer més períodes de pràctiques, hi pot optar de manera opcional el primer i segon trimestre del tercer curs i durant tot el quart curs. Per realitzar-les, cal que hagi cursat el 50% del grau i que la tasca a desenvolupar estigui relacionada amb el pla d'estudis del grau.

Les pràctiques acadèmiques, un procés similar al de cerca de feina

Etapa de preparació. Com si anés a buscar feina, l'alumne aprendrà a crear o millorar totes les eines necessàries per a una cerca activa, com són el currículum i/o el videocurrículum, la creació de la marca personal o com afrontar una entrevista.

Etapa de cerca. Durant el segon trimestre de tercer, ESCI-UPF publica les ofertes de diferents empreses que busquen perfils d'acord amb el Grau de Negocis i Màrqueting Internacionals, tant nacionals com estrangeres. Un cop publicades, l'alumne pot aplicar a les que vulgui o, si ho prefereix, buscar-ne una pel seu compte, sempre que compleixi els requisits establerts a la normativa d'ESCI-UPF.

Etapa de realització. En aquesta fase és el moment de realitzar les pràctiques. Primer, a jornada completa, de l'abril al juny del tercer curs. I si l'alumne vol, les pot ampliar o bé començant abans a temps parcial, de gener a març, o bé ampliant la jornada completa fins al setembre. També té la possibilitat de continuar fent-les a mitja jornada durant el quart curs.

La responsabilitat de les pràctiques és bilateral

Abans de realitzar les pràctiques, cal la signatura d'un conveni de cooperació educativa, que respon a allò que s'ha acordat en el programa acadèmic i en la normativa estatal vigent. Les dues parts es responsabilitzen del que s'ha signat i es comprometen a complir els seus drets i els seus deures. A més, l'alumne haurà de lliurar, en els terminis indicats, la documentació sol·licitada al conveni perquè l'assignatura pugui ser avaluada.

En quins departaments encaixa un perfil ESCI-UPF?

Expansió internacional

Import/Export

Màrqueting

Finances

Logística

Compres