Estudi Ariadna
Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic

Avaluacions de sostenibilitat

Les avaluacions de sostenibilitat inclouen escenaris futurs i avaluen tres àrees de coneixement: econòmica, ambiental i social. Hi ha diferents metodologies per realitzar aquestes avaluacions. Eines econòmiques: anàlisi cost/benefici, cost del cicle de vida, modelització, regressió, escenaris, etc. Eines ambientals: avaluació del cicle de vida, fluxos de materials, comptabilitat de recursos, NAMEA, petjada ecològica, etc. Eines socials: mitjans de vida sostenibles, mesura de capital humà i social, participatiu processos, etc.

Amb el projecte Ariadna oferim una avaluació detallada de la sostenibilitat. Aquest tipus d'avaluació es sol demanar en els projectes de recerca de la UE quan es comparen les tecnologies actuals amb les proposades pels consorcis. Volem compartir, de manera transparent, un estudi complex i detallat com a exemple a seguir. Us convidem a contribuir amb els vostres comentaris mitjançant els formularis següents.

Introducció

L’existència d’un creixent debat al voltant de la introducció d’un Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) d’envasos al nostre país va impulsar ESCI-UPF a proposar als promotors d’aquest estudi a realitzar una anàlisi de la sostenibilitat ambiental de la seva implantació des d’una perspectiva de Cicle de Vida (tenint en compte la Llei de Residus 22/2011 i les recomanacions de la UE), analitzant també el seu impacte econòmic i social.

Per a la seva realització, ESCI-UPF ha implicat als seus tres grups de recerca especialitzats en els tres àmbits de la sostenibilitat: la càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic, que ha coordinat el projecte amb el seu director Pere Fullana, el grup Research in International Studies and Economics (RISE) i la càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa.

Autors

Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF: Dr. Pere Fullana i Palmer (director del projecte), Dra. Alba Bala Gala (coordinadora tècnica del projecte i coordinadora anàlisi ambiental) i Blanca Díaz Such.

Research in International Studies and Economics ESCI-UPF: Dra. Rosa Colomé Perales (coordinadora anàlisi econòmica), Dr. Joan Ribas Tur, Dra. Mercè Roca i Puigvert.

Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa ESCI-UPF: Dra. Silvia Ayuso Siart (coordinadora anàlisi social).

International Life Cycle Academy: Dr. Iván Muñoz Ortiz, Dr. Bo Weidema.

Global Center for Sustainable Business, Universidad de Deusto: Dr. José Luis Retolaza Ávalos.

Promotors de l'estudi

ANAREVI (Agrupación Nacional de Reciclado de Vidrio), ANEABE (Asociación Nacional de Empresas de Aguas y Bebidas Envasadas), ANEP (Asociación Nacional del Envase de PET), ANFABRA (Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes), ANGED (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución), CERVECEROS DE ESPAÑA, ECOACERO (Asociación Ecológica para el Reciclado de la Hojalata), ECOEMBES (Ecoembalajes España), ECOVIDRIO, FIAB (Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas) y TETRA PAK HISPANIA SA.

Descripció

L’objectiu de l’estudi Ariadna és analitzar la sostenibilitat ambiental, social i econòmica de la implantació a Espanya (i a Catalunya com exemple de Comunitat Autònoma) d’un SDDR obligatori. L’estudi no analitza els dos sistemes de manera aïllada, sinó que compara l’actual sistema (SCRAP) amb una hipotètica situació en la que conviurien els dos sistemes (SCRAP i SDDR), aplicant aquest últim a envasos d’aigua, refrescs, sucs, cerveses, vins, caves i begudes espirituoses de materials PET, PEAT, acer, alumini, cartó per a begudes i vidre i amb una mida inferior a 3 litres; el dipòsit seria de 10 cèntims per envàs, amb un percentatge de recuperació del 90% (1).

Els envasos als que no s’aplica l’SDDR serien gestionats per l’SCRAP. Es tracta de l’estudi de sostenibilitat d’abast més complet realitzat fins aquest moment a Europa sobre l’SDDR. Ha comptat amb la participació d’un comitè de seguiment integrat per més de 30 entitats i organitzacions representatives de les parts involucrades en la gestió de residus i amb la revisió crítica d’un panel de nou experts independents. Finalment es publica la memòria del projecte per a que sigui sotmesa a exposició pública.

(1) Aquest percentatge de recuperació és el que els promotors de l’SDDR suposen que podria assolir-se. Fins i tot és superior al que es troba a la majoria de països on encara existeix un SDDR per a envasos d’un sol ús.

"Estudi de sostenibilitat sobre la introducció d'un SDDR obligatori per a envasos de begudes a Espanya: anàlisi ambiental, social i econòmica comparativa amb la situació actual"

Revisió Pública

En aquest apartat es recolliran consultes sobre l’estudi Ariadna mitjançant el formulari que es mostra a continuació. Per fer una consulta cal introduir el nom, cognoms i organització (si es dóna el cas). No s’atendran consultes anònimes. Les preguntes rebudes es faran arribar a l’equip investigador i, finalment, tant preguntes com respostes es publicaran a la web de la càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic a l’apartat “Consultes Ariadna”.