Càtedres i grups de recerca

Grups investigadors

A ESCI-UPF desenvolupem activitats docents, de formació i de transmissió de coneixement. Però, com a thinkers, també duem a terme projectes de recerca acadèmica i de creació de coneixement, amb la finalitat de fer moure el món en la millor direcció.

La recerca es duu a terme en diferents àmbits de l’economia i l’empresa, com ara la internacionalització econòmica i empresarial, la responsabilitat social corporativa, el cicle de vida o la gestió ambiental.

Per fer-ho comptem amb un equip altament qualificat de professors, doctors i investigadors a temps complet i més de seixanta professors col·laboradors en tasques docents i de recerca, una tercera part dels quals són doctors. A més a més, per donar suport en tasques específiques, s’ofereixen places d’ajudants d’investigació. Dins d’aquest gran equip trobem Albert Carreras, director, catedràtic del Departament d’Economia i Empresa de la UPF i responsable últim de totes les activitats acadèmiques de la nostra institució.

Els grups de recerca organitzada que oferim a ESCI-UPF són tres: la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa, la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic i el grup de recerca Research in International Studies and Economics (RISE).

Grups de recerca