FAQs automatrícula alumnes ESCI-UPF

Qui ha de fer l’automatrícula?

A partir del 2n curs, has de formalitzar la matrícula online a SIGMA

Recomanacions:

 • Per a estudiants de 3r i 4rt curs del GNMI es recomana tenir preparada una alternativa d’optatives.
 • Comprova els horaris (incloent les assignatures pendents de superar) i els perfils per quadrar l’expedient, ja que no s’acceptaran anul·lacions o canvis d’assignatures matriculades.

El 7 de juny a les 18.30 h es durà a terme una sessió informativa per explicar les principals novetats, el procediment a seguir i per aclarir els dubtes puguin sorgir.

Quan m’he de matricular?

Les cites s’assignaran per ordre d’expedient acadèmic. Només es tindran en  compte les qualificacions fins al tercer trimestre (sense les recuperacions).

Puc canviar la data i/o l’hora que m’han assignat?

No. Podràs fer la teva automatrícula des del dia i l’hora assignats fins al 26 de juliol a les 23:59 h.

Quina implicació té fer la matrícula més tard de la data assignada?

Les assignatures optatives tenen places limitades. Com més triguis a fer l’automatrícula, més probabilitats tens de trobar que l’assignatura que volies cursar està plena.

Bonificacions en el preu públic de la matrícula
 • Carnet de família nombrosa: en cas d’haver de renovar el carnet durant el darrer any, hauràs de presentar el nou abans de l’1 de juliol de 2023; en cas contrari, no apareixerà la bonificació. 
 • Si pots beneficiar-te de qualsevol altra bonificació en el preu públic de la matrícula, hauràs de presentar la documentació corresponent que ho acrediti (original i fotocòpia) abans de l’1 de juliol de 2023. Només hauràs de presentar-la si es tracta d’una nova situació o si t’ha caducat la documentació que havies aportat.
Puc matricular-me amb pagaments pendents?

No. Si tens algun pagament pendent, no podràs fer la automatrícula. Per solucionar aquesta situació,  contacta amb Administració (Marta Garcia).

Per què no em deixa seleccionar la bonificació en el preu públic, o bé no surt reflectida en els pagaments?
 • Revisa que hagis lliurat la documentació corresponent o que no hagi vençut.
 • Si la vas lliurar dins del termini establert, consulta amb Gestió acadèmica.
 • Si t’ha caducat hauràs de renovar els documents pertinents i portar-los actualitzats abans de l’inici de curs.
 • Si no la vas lliurar, continua amb l’automatrícula sense la bonificació, porta o envia la documentació necessària abans de l’inici de curs i s’aplicarà el descompte corresponent en el següent venciment. Per tant, hauràs de fer el primer pagament sense la bonificació aplicada.
Què passa si m’ha vençut l’abonaré?

Els abonarés tenen establertes, segons la forma de pagament, unes dates de venciment. Un cop vençut, queden invalidats i s’hauran de generar de nou amb les corresponents despeses de gestió establertes a la taula de taxes (GNMI o BDBI).

He canviat el número de compte i tinc el fraccionament domiciliat. Què haig de fer?

Hauràs de tornar a emplenar i presentar l’Ordre SEPA i sol·licitar a l’Administració d’ESCI-UPF el canvi abans de finalitzar el mes anterior.

Què és la normativa de progressió i el règim de permanència?

Et recomanem que, abans que comenci el període automatrícula, consultis la Normativa del règim de  progressió i permanència de la Universitat Pompeu Fabra. 

 • Règim de permanència de la Universitat Pompeu Fabra: els estudiants han de superar el 50 % dels crèdits de primer curs (30 ECTS o més) per poder continuar els estudis.
 • Règim de progressió de la Universitat Pompeu Fabra:
  • Per accedir al segon curs, cal superar, com a mínim,  el 50 % dels crèdits corresponents al primer curs.
  • Per accedir a tercer i quart curs, els estudiants han d’haver superat, com a mínim, el 50 % dels crèdits corresponents al curs precedent, el 90 % del curs anterior a aquest i el 100 % dels cursos anteriors.
Què passa si no compleixo amb la progressió?

Pots sol·licitar, de manera argumentada i justificada, la petició de progressió mitjançant SIGMA tràmits. Tens com a termini els 15 dies posteriors a la publicació definitiva de les qualificacions.  Si no tens resposta positiva abans del període de matrícula, només et podràs matricular de les assignatures pendents de superar.

Per què no em surt una assignatura a la pestanya del Pla d’estudis?

No deus tenir la progressió en el curs corresponent.

Haig de matricular-me de totes les assignatures no superades?

Sí. Abans de matricular-te d’assignatures noves, és obligatori matricular-se de totes les assignatures de formació bàsica i obligatòries no superades.

Puc modificar el grup d’una assignatura?

No. Si tens incompatibilitat d’horaris amb un grup d’una assignatura obligatòria pendent de superar, hauràs de sol·licitar el canvi mitjançant SIGMA tràmits.

Què passa si em surt un avís de solapament d’horaris?

Si tens incompatibilitat d’horaris amb un grup d’una assignatura obligatòria pendent de superar, hauràs de triar una altra optativa que sigui compatible.

Què passa si em diu que el grup està ple?

Hauràs de triar una altra optativa.

De què m’haig de matricular si marxo d’intercanvi?

Has de matricular-te de totes les assignatures de formació obligatòria del segon i tercer trimestre i us recomanem no matricular cap assignatura optativa fins que confirmeu el Learning Agreement i el matriculeu.

Hi ha dades incorrectes que no puc modificar

Has de continuar amb el procés de matriculació. Un cop estigui feta la matrícula, envia una sol·licitud de modificació d’aquestes dades mitjançant una instància genèrica a SIGMA tràmits.