Unitat d’Igualtat

La creació l’any 2019 de la Unitat d’Igualtat d’ESCI-UPF és un compromís de la Direcció i la Gerència d’ESCI-UPF, juntament amb la Universitat Pompeu Fabra, i també de tota la comunitat universitària. 

La Unitat d’Igualtat, porta a terme les funcions següents:

  • Assessorar els diferents departaments d’ESCI-UPF, elaborar i desenvolupar els programes necessaris per impulsar les polítiques d’igualtat de gènere al centre, incloent el Pla d’Igualtat, i coordinar les accions específiques que puguin dur a terme en aquest àmbit els diferents òrgans, serveis i unitats acadèmiques i administratives.
  • Atendre les consultes i denúncies en matèria de violència masclista i LGTBIfòbia que afectin qualsevol membre de la comunitat universitària i proporcionar diferents serveis d’acompanyament.
  • Organitzar activitats de sensibilització en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes i de diversitat sexual i expressió i identitat de gènere.

ESCI-UPF també disposa d’una Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere i d’Inclusió, un òrgan assessor i propositiu en matèria de polítiques d’igualtat a la universitat amb representació dels tres col·lectius de la comunitat universitària i que té les funcions següents:

  • Assessorar i ser consultada sobre l’elaboració, el desplegament i l’avaluació dels successius Plans d’Igualtat.
  • Assessorar i ser consultada sobre la promoció de la transversalitat de gènere en el conjunt de la política universitària.
  • Assessorar i ser consultada sobre les activitats de sensibilització en matèria d’igualtat entre dones i homes.
  • Elaborar propostes d’activitats en l’àmbit de les polítiques d’igualtat de gènere per tal que siguin desenvolupades per la Unitat d’Igualtat o per altres òrgans de la Universitat.
  • Informar de les activitats i les decisions institucionals sobre les polítiques d’igualtat de gènere.
  • Recollir les propostes que facin els diferents centres i unitats de la Universitat, entre d’altres

ESCI-UPF també té representació a la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere de la UPF.

Per a qualsevol assumpte, ens pots contactar a: igualtat@esci.upf.edu

Pla d'acció d'igualtat 2019-2023

Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia