Pla d’estudis

Si vols especialitzar-te en International Business, aquest és el teu pla

El Grau en Negocis i Màrqueting Internacional, docència 50% català-castellà i 50% anglès, consta d'una formació de quatre anys. Els dos primers constitueixen els fonaments del grau, amb assignatures de caràcter obligatori. I els dos últims són els de l'especialització, perquè, a més de les obligatòries, l'alumne pot escollir assignatures optatives i especialitzar-se en negocis o màrqueting.

A més, comptem amb un Treball de Fi de Grau, al tercer trimestre de quart curs, on l'alumne ha de realitzar un projecte, una memòria o un estudi original que reflecteixi tot el que ha après al grau, així com les seves capacitats, competències i habilitats.

Guanyadors del TFG

Consulta els TFG guanyadors dels darrers anys

Estructura de crèdits

CRÈDITS (ECTS) 1r 2n 3r 4t Total
Assignatures bàsiques 36 24 - - 60
Assignatures obligatòries 24 36 16 28 104
Assignatures optatives - - 24 24 48
Pràctiques externes - - 20 - 20
Treball de Fi de Grau - - - 8 8
Total 60 60 60 60 240

Assignatures

Consulta els plans docents de cada assignatura a SIGMA

Filtrar asignaturas

Curs:

Trimestre:

Assignatura:

{[{ asignatura["nombre"] }]}

Curs {[{ cur.nombre[0].value }]} / 

Curs -

Trimestre   {[{ trim.nombre[0].value }]} / 

Trimestre -

{[{ tAsig.nombre[0].value }]}

Descripció:
Resultats d'aprenentatge:

Codi:
{[{ asignatura["codigo"] }]}

Curs:
{[{ cur.nombre[0].value }]}

Trimestre:
{[{ trim.nombre[0].value }]}

Créditos:
{[{ asignatura["credito"] }]} ECTS

Idioma:
{[{ asignatura["idioma"] }]}

Tipus d'assignatura: {[{ tAsig.nombre[0].value }]}

Descarrega el PDF Pla docent