Pla d’estudis

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

El pla d’estudis que plantegem per als nostres estudiants es divideix en quatre anys. En els dos primers s’imparteixen assignatures de formació bàsica i obligatòria (1r i 2n) i en els altres dos (3r i 4t) assignatures de formació obligatòria i optativa segons l’àrea que s’hagi triat: Negocis o Màrqueting.

Dins de cada àrea es pot triar també el perfil d’especialització: Àsia, Europa o Món en l’àrea de Negocis i màrqueting o investigació de mercats a l’àrea de Màrqueting.

Basant-nos en la nostra filosofia learning by doing, els alumnes hauran de fer pràctiques obligatòries en una empresa el tercer any de carrera, durant 3 mesos i en horari de jornada completa.

L’últim any s’exigeix que es presenti davant d’un tribunal el Treball de Fi de Grau (TFG), un treball de recerca que demostra els coneixements adquirits durant els estudis.

I, seguint els nostres ideals com a travellers i explorers, hi ha la possibilitat de fer intercanvis formatius amb universitats estrangeres si els estudiants així ho sol·liciten.

Estructura de crèdits

CRÈDITS (ECTS) 1r 2n 3r 4t Total
Assignatures bàsiques 36 24 - - 60
Assignatures obligatòries 24 36 16 28 104
Assignatures optatives - - 24 24 48
Pràctiques externes - - 20 - 20
Treball de Fi de Grau - - - 8 8
Total 60 60 60 60 240

Assignatures

Consulta els plans docents de cada assignatura a SIGMA

Filtrar asignaturas

Curs:

Trimestre:

Assignatura:

{[{ asignatura["nombre"] }]}

Curs {[{ cur.nombre[0].value }]} / 

Curs -

Trimestre   {[{ trim.nombre[0].value }]} / 

Trimestre -

{[{ tAsig.nombre[0].value }]}

Descripció:
Resultats d'aprenentatge:

Codi:
{[{ asignatura["codigo"] }]}

Curs:
{[{ cur.nombre[0].value }]}

Trimestre:
{[{ trim.nombre[0].value }]}

Créditos:
{[{ asignatura["credito"] }]} ECTS

Idioma:
{[{ asignatura["idioma"] }]}

Tipus d'assignatura: {[{ tAsig.nombre[0].value }]}

Descarrega el PDF Pla docent