Programa de pràctiques

Viuràs la teva pròpia experiència en una empresa real

239
Places publicades 2022-2023
83%
Convenis de la borsa de treball ESCI-UPF 2022-2023
9,1
Nota mitjana de valoració tutores d'empresa als alumnes 2022-2023
88,6%
Inserció laboral als sis mesos d'haver-se graduat 2021-2022

Les pràctiques acadèmiques externes són una assignatura obligatòria que es realitza al tercer curs del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals i són a jornada completa.

A més, si l'alumne vol, pot fer pràctiques de manera opcional al primer i segon trimestre de tercer i durant el darrer curs. L'únic requisit serà haver superat el 50% del grau i que les tasques a realitzar estiguin relacionades amb el pla d'estudis.

Les pràctiques acadèmiques en tres fases

En un primer lloc, hi ha un període de preparació on l'alumne aprèn a crear o millorar les diverses eines que es necessiten per a la cerca activa d'ocupació, com pot ser el CV, el videocurrículum, la gestió de la marca personal o les entrevistes, entre altres.

En un segon lloc, comença la cerca. ESCI-UPF publica, durant el segon trimestre del tercer curs, les ofertes de diverses empreses, tant nacionals com internacionals, que responen a aquest tipus de perfils. L'alumne, doncs, pot aplicar a les que vulgui i, a més, pot buscar pel seu compte altres empreses que li interessin, sempre que compleixin els requisits establerts a la normativa d'ESCI-UPF.

I finalment, arriba el moment de realitzar les pràctiques. El període obligatori és de l'abril al juny i és a jornada completa. Després, si l'alumne ho desitja, es pot ampliar o bé començant a temps parcial del gener al març, o ampliant la jornada completa fins al setembre, o seguir a mitja jornada durant el darrer curs.

Unes pràctiques coresponsables

Realitzar les pràctiques suposa la signatura d'un conveni de cooperació educativa, d'acord amb allò estipulat al programa acadèmic i segons la normativa estatal vigent. Per tant, les dues parts han de complir allò signat tant en drets com en deures. A més, per part de l'alumne es requereix el lliurament de la documentació sol·licitada al conveni, i en els terminis indicats, per poder avaluar l'assignatura.

A quins departaments encaixa un perfil ESCI-UPF?

Expansión internacional

Import/Export

Marketing

Finanzas

Logística

Compras