Estructura i normativa

Master of Science in International Business

El Master of Science in International Business s’organitza entorn d’uns mòduls que equivalen a les tres fases clau del procés d’internacionalització d’una empresa: diagnòstic intern i extern, planificació estratègica i operacions empresarials.

A més, en el tercer trimestre els estudiants realitzen un international business trip a un país estranger per experimentar la implementació de plans internacionals de negoci. Els bitllets d’avió, l’allotjament i els trasllats estan inclosos en el preu del curs. En els darrers anys, els estudiants han visitat Polònia, el Benelux, Suècia, Dinamarca, Finlàndia, el Marroc i Rússia.

Els estudiants desenvolupen el seu Treball de Fi de Màster al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant tutories. Aquest treball consisteix en un pla de negoci internacional o en un pla de desenvolupament d’una start-up internacional.

En acabar el màster, els estudiants realitzaran pràctiques curriculars en empreses internacionals de primer ordre. S’ofereixen, a més, sessions de desenvolupament professional per ajudar els estudiants a trobar llocs adequats i preparar-se per al seu futur professional.

Titulació

Un cop finalitzat el curs, els estudiants rebran el títol oficial de Master in International Business expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Els alumnes rebran així mateix un certificat addicional de finalització del Master of Science in International Business expedit per la UPF Barcelona School of Management i ESCI-UPF.

Títol oficial de màster: En superar el màster, rebràs un diploma final expedit per la Universitat Pompeu Fabra. Per l’expedició d’aquest certificat, la Generalitat de Catalunya cobra una taxa addicional d’aproximadament 200 €. L’import exacte varia anualment i es concretarà en finalitzar la titulació. D’acord amb les normes establertes pel Ministeri d’Educació espanyol, aquest diploma final s’expedirà en castellà.

Assignatures

{[{ asignatura["nombre"] }]}

{[{ cur.nombre[0].value }]} / 

Term -

{[{ tAsig.nombre[0].value }]}

Description:
Learning Outcomes:

Terms:
{[{ cur.nombre[0].value }]}

Créditos:
{[{ asignatura["credito"] }]} ECTS

Language:
{[{ asignatura["idioma"] }]}

Type of subject: {[{ tAsig.nombre[0].value }]}

Download PDF Syllabus