Programa

El MScIB ofereix aprenentatge pràctic i desenvolupament d'habilitats per a aquells estudiants que busquen sobresortir en un entorn empresarial global. L'estructura del programa, que inclou tres mòduls i un projecte final, està dissenyada per ajudar els estudiants a comprendre com les empreses implementen estratègies comercials, financeres, de recursos humans i operatives per a la internacionalització.

Els estudiants també aprendran habilitats essencials de gestió, comunicació i negociació per a un entorn empresarial multicultural i internacional. El programa compta amb un professorat excepcional, amb professionals experimentats del Departament dEconomia i Empresa de la UPF, UPF-BSM, ESCI-UPF i diversos sectors industrials, inclosos negocis, operacions i màrqueting.

Mòduls troncals

  • 1r trimeste: Diagnòstic intern i extern
  • 2n trimestre: Planificació estratègica
  • 3r trimestre: Operacions comercials

Assignatures

{[{ asignatura["nombre"] }]}

{[{ cur.nombre[0].value }]} / 

Term -

{[{ tAsig.nombre[0].value }]}

Description:
Learning Outcomes:

Terms:
{[{ cur.nombre[0].value }]}

Créditos:
{[{ asignatura["credito"] }]} ECTS

Language:
{[{ asignatura["idioma"] }]}

Type of subject: {[{ tAsig.nombre[0].value }]}

Download PDF Syllabus

Nota: La informació continguda en aquestes pàgines té una finalitat merament informativa i pot estar subjecta a canvis en l’adaptació de cada curs acadèmic. La guia definitiva estarà disponible per als estudiants matriculats a l'espai virtual abans de l'inici de cada assignatura.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, els estudiants obtindran el títol de Màster Universitari en Negocis Internacionals. International Business - Máster Universitario en Negocios Internacionales / International Business, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Els estudiants també rebran un certificat addicional de Master of Science in International Business, expedit per la UPF Barcelona School of Management i ESCI-UPF.

Títol Màsters Universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició de títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud de títol.