Programa

CONTINGUTS 

El màster s’estructura en quatre mòduls més un study trip i un treball final:

 • Mercats, institucions i tendències tecnològiques internacionals
 • Pensament estratègic, innovació i transformació digital
 • Funcionament intern de la gestió financera
 • Lideratge i gestió en un món canviant 
 • Study trip
 • Treball de fi de màster

OBJECTIUS

 • Adquirir una visió global de la gestió internacional
 • Integrar aspectes de tecnologies digitals i de sostenibilitat en la presa de decisions
 • Combinar la pràctica de l’operativa de l’empresa amb la visió estratègica
 • Introduir la innovació en la direcció d’empreses internacionals

ELEMENTS DIFERENCIADORS

 • visió internacional
 • enfocament molt pràctic 
 • docents professionals en actiu
 • study trip + visites a empreses