Programa

El Màster of Science in Sustainability Management està estructurat al voltant de quatre mòduls bàsics per proporcionar una comprensió integral de la sostenibilitat.

Els estudiants participaran a totes les matèries obligatòries i tindran la flexibilitat de seleccionar sis matèries opcionals d'aquests mòduls. Un tutor estarà disponible per guiar-lo mitjançant aquestes opcions, alineant-les amb les seves ambicions personals i interessos professionals.

Els estudiants enriquiran el seu aprenentatge amb les pràctiques curriculars en empreses, reconegudes com a dues matèries optatives. Aquestes proporcionen coneixements i experiència pràctica, cosa que millora la comprensió de la sostenibilitat en un context del món real.

El Treball de Fi de Màster marcarà el recorregut acadèmic del segon i del tercer trimestre, una oportunitat per mostrar els coneixements que l'alumne ha acumulat al llarg del programa. 

Mòduls

Fundamentals of Sustainability

Assignatures obligatòries

 • Sustainability Concepts and SDGs
 • Sustainability Management Systems

Assignatures optatives

 • ODS in Practice
Environmental Dimension of Sustainability

Assignatures obligatòries

 • Environmental Impacts: Causes and Effects
 • Climate Change: Facts, Emergency, Political and Legal Context
 • Product and Environment
 • Carbon Footprint

Assignatures optatives

 • Green Procurement and Environmental Labelling
 • Energy and Renewables
 • Circular Economy and Cradle to Cradle
Economic Dimension of Sustainability

Assignatures obligatòries

 • Marketing and Communication Fundamentals
 • Economics for Sustainable Development
 • Applied Statistics

Assignatures opatatives

 • Sustainability Communication and Marketing: Social Media, Mass Media
 • Sustainable Finance
 • Sustainability in Logistics and Operations
 • Public–Private Collaborations in Sustainable Projects
Social Dimension of Sustainability

Assignatures obligatòries

 • Corporate Social Responsibility
 • Environmental Law and Jurisprudence
 • Master’s Thesis

Assignatures optatives

 • Social Entrepreneurship
 • Internship

Assignatures

{[{ asignatura["nombre"] }]}

{[{ cur.nombre[0].value }]} / 

Term -

{[{ tAsig.nombre[0].value }]}

Descripció:
Resultats d'aprenentatge:

Terms:
{[{ cur.nombre[0].value }]}

Créditos:
{[{ asignatura["credito"] }]} ECTS

Idioma:
{[{ asignatura["idioma"] }]}

Tipus d'assignatura: {[{ tAsig.nombre[0].value }]}

Descarrega el PDF Pla docent

Nota: La informació continguda en aquestes pàgines té una finalitat merament informativa i pot estar subjecta a canvis en l’adaptació de cada curs acadèmic. La guia definitiva estarà disponible per als estudiants matriculats a l'espai virtual abans de l'inici de cada assignatura. 

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, els estudiants obtindran el títol de Màster Universitari en Gestió de la Sostenibilitat / Master of Science in Sustainability Management - Máster Universitario en Gestión de la Sostenibilidad / Master of Science in Sustainability Management, expedit per la Universitat Pompeu Fabra. 

Títol Màsters Universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició de títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud de títol.