Estructura i normativa
Master of Science in Sustainability Management

Titulació

Un cop finalitzat el curs, els estudiants rebran el títol oficial de Master of Science in Sustainability Management / Màster Universitari en Gestió de la Sostenibilitat expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Aquest màster és oficial?i té el reconeixement acadèmic del Ministeri d’Educació del Govern d’Espanya.*

L’Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha acreditat institucionalment la UPF-BSM. Aquesta acreditació certifica tots els títols de màsters universitaris oficials que imparteix aquesta institució i reconeix la qualitat?del seu model educatiu?d’acord amb els criteris de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

*Pendent de tràmits administratius per a la seva inclusió al RUCT.

Mòduls

El Master of Science in Sustainability Management s’organitza entorn de quatre mòduls que es desenvolupen seguint les diferents dimensions de la sostenibilitat

Els estudiants hauran de cursar totes les assignatures obligatòries i, amb l’ajuda del seu tutor, triar un total de 6 assignatures optatives. Les pràctiques curriculars en empreses són optatives i són reconegudes com 2 assignatures optatives (6 ECTS).

Al llarg del segon i el tercer trimestres, els estudiants treballen el seu projecte final de màster (TFM), mitjançant el qual hauran de demostrar els coneixements adquirits durant el programa.

Les classes es podran fer tant a les instal·lacions d’ESCI-UPF com a les de la UPF-BSM

Fundamentals of Sustainability

Assignatures obligatòries

 • Sustainability Concepts and SDGs
 • Sustainability Management Systems

Assignatures optatives

 • ODS in Practice
Environmental Dimension of Sustainability

Assignatures obligatòries

 • Environmental Impacts: Causes and Effects
 • Climate Change: Facts, Emergency, Political and Legal Context
 • Product and Environment
 • Carbon Footprint

Assignatures optatives

 • Green Procurement and Environmental Labelling
 • Energy and Renewables
 • Circular Economy and Cradle to Cradle
Economic Dimension of Sustainability

Assignatures obligatòries

 • Marketing and Communication Fundamentals
 • Economics for Sustainable Development
 • Applied Statistics

Assignatures opatatives

 • Sustainability Communication and Marketing: Social Media, Mass Media
 • Sustainable Finance
 • Sustainability in Logistics and Operations
 • Public–Private Collaborations in Sustainable Projects
Social Dimension of Sustainability

Assignatures obligatòries

 • Corporate Social Responsibility
 • Environmental Law and Jurisprudence
 • Master’s Thesis

Assignatures optatives

 • Social Entrepreneurship
 • Internship

Les assignatures optatives es duran a terme si tenen un nombre mínim d’estudiants matriculats. L’oferta definitiva de cada curs lectiu pot variar en funció de la planificació acadèmica.

Assignatures

{[{ asignatura["nombre"] }]}

{[{ cur.nombre[0].value }]} / 

Term -

{[{ tAsig.nombre[0].value }]}

Descripció:
Resultats d'aprenentatge:

Terms:
{[{ cur.nombre[0].value }]}

Créditos:
{[{ asignatura["credito"] }]} ECTS

Idioma:
{[{ asignatura["idioma"] }]}

Tipus d'assignatura: {[{ tAsig.nombre[0].value }]}

Descarrega el PDF Pla docent