Programa

Master of Science in Sustainability Management

El Màster of Science in Sustainability Management està estructurat al voltant de quatre mòduls bàsics per proporcionar una comprensió integral de la sostenibilitat.

Els estudiants participaran a totes les matèries obligatòries i tindran la flexibilitat de seleccionar sis matèries opcionals d'aquests mòduls. Un tutor estarà disponible per guiar-lo mitjançant aquestes opcions, alineant-les amb les seves ambicions personals i interessos professionals.

Els estudiants enriquiran el seu aprenentatge amb les pràctiques curriculars en empreses, reconegudes com a dues matèries optatives. Aquestes proporcionen coneixements i experiència pràctica, cosa que millora la comprensió de la sostenibilitat en un context del món real.

El Treball de Fi de Màster marcarà el recorregut acadèmic del segon i del tercer trimestre, una oportunitat per mostrar els coneixements que l'alumne ha acumulat al llarg del programa. 

Mòduls

Fundamentals of Sustainability

Assignatures obligatòries

 • Sustainability Concepts and SDGs
 • Sustainability Management Systems

Assignatures optatives

 • ODS in Practice
Environmental Dimension of Sustainability

Assignatures obligatòries

 • Environmental Impacts: Causes and Effects
 • Climate Change: Facts, Emergency, Political and Legal Context
 • Product and Environment
 • Carbon Footprint

Assignatures optatives

 • Green Procurement and Environmental Labelling
 • Energy and Renewables
 • Circular Economy and Cradle to Cradle
Economic Dimension of Sustainability

Assignatures obligatòries

 • Marketing and Communication Fundamentals
 • Economics for Sustainable Development
 • Applied Statistics

Assignatures opatatives

 • Sustainability Communication and Marketing: Social Media, Mass Media
 • Sustainable Finance
 • Sustainability in Logistics and Operations
 • Public–Private Collaborations in Sustainable Projects
Social Dimension of Sustainability

Assignatures obligatòries

 • Corporate Social Responsibility
 • Environmental Law and Jurisprudence
 • Master’s Thesis

Assignatures optatives

 • Social Entrepreneurship
 • Internship

Assignatures

{[{ asignatura["nombre"] }]}

{[{ cur.nombre[0].value }]} / 

Term -

{[{ tAsig.nombre[0].value }]}

Descripció:
Resultats d'aprenentatge:

Terms:
{[{ cur.nombre[0].value }]}

Créditos:
{[{ asignatura["credito"] }]} ECTS

Idioma:
{[{ asignatura["idioma"] }]}

Tipus d'assignatura: {[{ tAsig.nombre[0].value }]}

Descarrega el PDF Pla docent

Nota: La informació continguda en aquestes pàgines té una finalitat merament informativa i pot estar subjecta a canvis en l’adaptació de cada curs acadèmic. La guia definitiva estarà disponible per als estudiants matriculats a l'espai virtual abans de l'inici de cada assignatura. 

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, els estudiants obtindran el títol de Màster Universitari en Gestió de la Sostenibilitat / Master of Science in Sustainability Management - Máster Universitario en Gestión de la Sostenibilidad / Master of Science in Sustainability Management, expedit per la Universitat Pompeu Fabra. 

Títol Màsters Universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició de títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud de títol.