Pla d'estudis

Tenim un pla molt estudiat perquè treguis el màxim rendiment d'aquest grau

Un pla centrat a l'International Business de quatre anys, impartit 100% en anglès. Durant els dos primers anys les assignatures són de caràcter obligatori, per establir unes bones bases. I els darrers dos anys, a més de les obligatòries, hi ha assignatures optatives on l'alumne s'especialitza en negocis o màrqueting.

D'altra banda, al tercer trimestre de l'últim any, l'alumne ha de desenvolupar el seu Treball de Fi de Grau on es reflecteixi tot allò que s'ha après durant la seva formació. Ja sigui un projecte, una memòria o un estudi original, haurà de plasmar les seves capacitats, competències i habilitats adquirides de manera individual.

Guanyadors del TFG

Consulta els TFG guanyadors dels darrers anys

Estructura de crèdits

CRÈDITS (ECTS) 1r 2n 3r 4t Total
Assignatures bàsiques 36 24 - - 60
Assignatures obligatòries 24 36 16 28 104
Assignatures optatives - - 24 24 48
Pràctiques externes - - 20 - 20
Treball de Fi de Grau - - - 8 8
Total 60 60 60 60 240

Assignatures

Consulta els plans docents de cada assignatura a SIGMA

Filtrar asignaturas

Curs:

Trimestre:

Assignatura:

{[{ asignatura["nombre"] }]}

Curs {[{ cur.nombre[0].value }]} / 

Curs -

Trimestre   {[{ trim.nombre[0].value }]} / 

Trimestre -

{[{ tAsig.nombre[0].value }]}

Descripció:
Resultats d'aprenentatge:

Codi:
{[{ asignatura["codigo"] }]}

Curs:
{[{ cur.nombre[0].value }]}

Trimestre:
{[{ trim.nombre[0].value }]}

Créditos:
{[{ asignatura["credito"] }]} ECTS

Idioma:
{[{ asignatura["idioma"] }]}

Tipus d'assignatura: {[{ tAsig.nombre[0].value }]}

Descarrega el PDF Pla docent