Beques ESCI-UPF

ESCI-UPF concedeix diverses beques sobre la base del rendiment acadèmic dels nostres estudiants i també segons les condicions econòmiques familiars dels sol·licitants. Per fer-ho s’ha creat una Comissió de Beques que valora aquests criteris i estableix la dotació i l’assignació.

TIPUS DE BEQUES I CONDICIONS PER CONCEDIR-LES

Beca Nacho Dualde al talent

ALUMNES DE NOU ACCÉS

 • 1 sola beca
 • Dotació del 100 % de l'import de la matrícula
 • Convocatòria única. La data màxima per a la presentació de la sol·licitud finalitza el 4 de juny (abans de la Selectivitat)
 • Requisits acadèmics: 9,00 punts de nota mitjana de Batxillerat
 • Requisits econòmics: no hi ha límit de renda
 • Criteris de concessió: sobre una puntuació de 10 tenint en compte l’expedient acadèmic. En cas d’empat, es decideix en base a la renda familiar

ALUMNES ESCI-UPF

La beca serà assignada d'ofici a l'estudiant amb millor expedient acadèmic de cada curs.

Requisits acadèmics: no tenir pendent de superar cap assignatura del curs anterior.

 • Els alumnes de segon hauran de tenir com a mínim un 8,50 de nota mitjana del curs anterior
 • Els alumnes de tercer hauran de tenir com a mínim un 8,75 de nota mitjana del curs anterior
 • Els alumnes de quart hauran de tenir com a mínim un 9,00 de nota mitjana del curs anterior

En cas d’empat, es decideix en base a la renda familiar.

Beca ESCI-UPF a l'excel·lència

ALUMNES DE NOU ACCÉS

 • 3 beques
 • Dotació del 80 % de l’import de la matrícula
 • Convocatòria única. Data màxima per a la presentació de la sol·licitud: 4 de juny (abans de la Selectivitat)
 • Requisits acadèmics: 8,00 punts de nota mitjana de Batxillerat
 • Requisits econòmics: una base liquidable per capita de la unitat familiar en la darrera declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de 24.000 € com a màxim
 • Criteris de concessió: sobre una puntuació de 10, dels quals 5 punts corresponen a l’expedient acadèmic i els altres 5 a la renda familiar
 • L’import de la beca per als cursos següents serà del 80 %

REQUISITS PER MANTENIR LA BECA - ALUMNES ESCI-UPF

 • Requisits econòmics: el límit màxim de 24.000 € de base liquidable per capita de la unitat familiar de la darrera declaració de la renda serà el mateix durant els tres anys següents.
 • Requisits acadèmics: no tenir pendent de superar cap assignatura del curs anterior en el moment de la presentació de la documentació 
  • Els alumnes de segon hauran de tenir com a mínim un 8,00 de nota mitjana del curs anterior
  • Els alumnes de tercer hauran de tenir com a mínim un 8,25 de nota mitjana del curs anterior
  • Els alumnes de quart hauran de tenir com a mínim un 8,50 de nota mitjana del curs anterior
Beca ESCI-UPF 50 %

ALUMNES DE NOU ACCÉS

 • 4 beques
 • Dotació del 50 % de l'import de la matrícula
 • Convocatòria única. Data màxima de presentació de la sol·licitud: 4 de juny (abans de la Selectivitat)
 • Requisits acadèmics: 8,00 punts de nota mitjana de Batxillerat o 8,50 punts de nota mitjana de CFGS
 • Requisits econòmics: una base liquidable per capita de la unitat familiar en la darrera declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de màxim 24.000 €
 • Criteris de concessió: sobre una puntuació de 10, dels quals 5 punts corresponen a l’expedient acadèmic i els altres 5 a la renda familiar. En cas d'empat, prima la base liquidable per capita més baixa

REQUISITS PER MANTENIR LA BECA - ALUMNES ESCI-UPF

 • L’import de la beca per als cursos següents serà del 50 %. Els requisits per mantenir-la seran acadèmics.
 • No tenir pendent de superar cap assignatura del curs anterior en el moment de la presentació de la documentació
  • Els alumnes de segon hauran de tenir com a mínim un 8,00 de nota mitjana del curs anterior
  • Els alumnes de tercer hauran de tenir com a mínim un 8,25 de nota mitjana del curs anterior
  • Els alumnes de quart hauran de tenir com a mínim un 8,50 de nota mitjana del curs anterior
Beca ESCI-UPF

ALUMNES DE NOU ACCÉS

 • Un mínim de 20 i un màxim de 40 beques per a alumnes de nou accés
 • Dotació del 30 % ampliable al 50 % en segona convocatòria al mes d’octubre
 • Dues convocatòries. Data màxima de presentació de la sol·licitud en primera convocatòria: 4 de juny (abans de la Selectivitat). Data màxima de presentació en segona convocatòria: 31 d’octubre
 • Requisits acadèmics: 7,00 punts de nota mitjana de Batxillerat o 7,50 punts de nota mitjana de CFGS en primera convocatòria. En segona convocatòria, com a mínim 0,50 punts més que la nota de tall de la primera assignació de l’any en curs
 • Requisits econòmics: per a la primera convocatòria cal tenir una base liquidable per capita de la unitat familiar en la darrera declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de màxim 18.000 €. La segona convocatòria té un límit de renda de 30.600 € de base liquidable per capita
 • Criteris de concessió: sobre una puntuació de 10, dels quals 5 punts corresponen a l’expedient acadèmic i els altres 5 a la renda familiar.

ALUMNES ESCI-UPF

REQUISITS PER SOL·LICITAR LA BECA

 • Un mínim de 10 i un màxim de 20 beques 
 • Requisits acadèmics: no tenir pendent de superar cap assignatura del curs anterior en el moment de la presentació de la documentació

Els alumnes de segon hauran de tenir com a mínim un 6,50 de nota mitjana del curs anterior

Els alumnes de tercer hauran de tenir com a mínim un 7,00 de nota mitjana del curs anterior

Els alumnes de quart hauran de tenir com a mínim un 7,25 de nota mitjana del curs anterior

 • Convocatòria única, data màxima de presentació: 31 d'octubre

 • Requisits econòmics: base liquidable per càpita de la unitat familiar a la darrera declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques de màxim 30.600 €

LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ DE BEQUES

La documentació per sol·licitar una beca s’ha de lliurar a l’edifici d’ESCI-UPF en els horaris següents:

De dilluns a dijous, de 8.00 a 20.00 h
Divendres, de 8.00 a 14.30 h

Data màxima: 4 de juny

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER SOL·LICITAR BEQUES

RESOLUCIONS I PUBLICACIONS

Resolució beques en 1ª convocatòria

Premis

Premi al millor treball de recerca de Batxillerat de Catalunya en l’àmbit de l’activitat internacional 2024-2025

Ajudes

Beques de caràcter general i mobilitat (Ministerio de Educación): per a més informació, entreu al web d’AGAUR o al web del ministeri.

El termini per a la presentació de sol·licituds és del 30 de març al 12 de maig (cal confirmar aquesta informació aquí).

 • Requisits econòmics: consultar els límits de renda i patrimoni establerts a la convocatòria.
 • Requisits acadèmics: has d'estar matriculat d'un mínim de crèdits per als estudis que fas, al curs que comença, i haver-ho estat al curs anterior.