Projecte Go Rebo2Vino

Sobre el projecte

REBO2VINO és una iniciativa innovadora destinada a explorar les repercussions i factibilitat d'un mètode per reutilitzar ampolles de vidre a la indústria del vi a Espanya, seguint els criteris de l'economia circular. Com a part daquest esforç, també es durà a terme una investigació de mercat i el desenvolupament i execució dun assaig experimental, juntament amb el llançament de plataformes digitals.

Objectius

El projecte REBO2VINO té com a meta principal estudiar la factibilitat i repercussió de reusar ampolles de vidre a la indústria vinícola espanyola, i comprèn diversos objectius detallats:

  • Avaluar la magnitud i la possibilitat real d'aplicar aquest mètode a Espanya, i entendre l'interès i la postura dels cellers sobre l'adopció d'envasos reutilitzables.
  • Desenvolupar i testar un prototip d'ampolla reutilitzable estàndard a Espanya, i intentar facilitar el seu eventual reconeixement a escala europea.
  • Reconèixer i estudiar els principals desafiaments, restriccions i avantatges per a l'adopció d'aquest model al sector Horeca.
  • Conceptualitzar i executar una prova pilot del sistema de reutilització d'ampolles, incloent-hi solucions digitals per rastrejar-ne l'origen i determinar-ne la factibilitat des de les perspectives tècnica, financera i ambiental.
  • Desenvolupar una guia pràctica de procediments.
  • Desenvolupar una eina de càlcul senzilla que aconselli als cellers sobre els beneficis ambientals de reutilitzar ampolles, basant-se en les seves característiques i condicions pròpies.
  • Desenvolupar una estratègia de comunicació per promoure la reutilització d'ampolles al sector vinícola.
10
participants
563721 €
inversió
100%
finançament europeu (EU Next Generation)

Grup operatiu

Per dur a terme la iniciativa innovadora REBO2VINO, s'ha constituït un equip operatiu amb abast més enllà de les autonomies, encapçalat per la Federación Española del Vino (FEV). Aquest grup reuneix entitats variades que representen tots els aspectes de la cadena productiva del sector, incloent-hi empreses, associacions, federacions i centres acadèmics.

Membres sol·licitants

Membres subcontractats

Membres col·laboradors

Informació d'interès

Responsable del contingut: Socis beneficiaris del grup operatiu

Autoritat de Gestió encarregada d'aplicació de l'ajut FEADER: Direcció General de Desenvolupament Rural, Innovació i Formació Agroalimentària

Responsable de FEADER a la Comissió Europea: Desenvolupament rural

Inversió total del projecte 563.721,90 euros finançat per la Unió Europea al 100%, amb fons procedents de l´Instrument de Recuperació Europeu.