Assessorament acadèmic

Sessió de benvinguda

La sessió de benvinguda posa a l’abast dels estudiants de nou accés tota la informació rellevant i necessària per facilitar-los la integració en la vida universitària. Entorn d’aquesta sessió es programen les proves de diagnòstic d’idioma.

Sessions introductòries

Les sessions de formació, que tenen caràcter obligatori, es programen abans de l’inici de l’activitat acadèmica regular i tenen com a objectiu anivellar els diferents perfils en diferents àmbits (matemàtiques, estadística i entorn internacional).

Pla d'acció tutorial

El Pla d’Acció Tutorial per als Estudiants (PACTE) (versió en castellà) ofereix un seguiment personalitzat als alumnes al llarg dels seus estudis. El tutor assignat proporciona assessorament, suport i orientació en temes acadèmics, personals, professionals o relatius a necessitats específiques, de manera individualitzada.

Cap al final del grau, el Pla d’Acció Tutorial es complementa a través del Servei de Carreres d’ESCI-UPF i es concentra també en el seguiment del TFG.

Sistema d'avaluació lingüística

En el marc del Pla d’Acció pel Multilingüisme de la UPF, i amb la finalitat d’acreditar el grau de coneixement d’una llengua estrangera en un nivell mínim B2, ESCI-UPF ofereix als estudiants un sistema d’avaluació lingüística que inclou:

  • La Prova de Diagnòstic Lingüístic (PDL), dirigida als estudiants de nou accés amb l’objectiu que puguin conèixer el seu nivell en relació amb el mínim requerit d’una tercera llengua i avançar en el seu procés de formació.
  • La Prova Certificadora de Competència Lingüística (PCCL) d’un sol nivell o multinivell dirigida a tots els estudiants a fi d’acreditar el nivell B2 mínim d’una tercera llengua.
Servei d'orientació professional

El Servei d’Orientació Professional d’ESCI-UPF es concep com un programa integral que acompanya els estudiants de grau fins a la seva completa integració en el mercat laboral. El desplegament del Servei d’Orientació Professional es planteja en 3 etapes:

  • Pràctiques externes curriculars GNMI
  • Pràctiques externes extracurriculars
  • Career Services Program: activitats grupals i individuals d’orientació professional

De manera complementària, el Servei de Carreres Professionals de la UPF (SCP) proporciona serveis als futurs titulats i alumni. Entre les accions i serveis que es duen a terme destaquen:

  • Borsa de treball (Campus Treball)
  • Programa d’activitats i serveis (Career Services Events)

Guia de l'estudiant

Com a estudiant d’ESCI-UPF tens a la teva disposició serveis i recursos que t’ajudaran en la teva vida universitària. En aquesta guia trobaràs tota la informació necessària per conèixer l’oferta d’ESCI-UPF i resoldre els teus dubtes.