Programa


CONTINGUTS

 • Màrqueting internacional en el món digital
 • Web & Mobile Marketing
 • Disseny web
 • Mitjans socials i màrqueting de continguts 
 • Estratègia de vendes online 
 • Relació amb el client, models de negoci i noves tecnologies
 • Treballar en un món digital de màrqueting internacional
 • Treball de fi de màster | Realització amb assessorament personalitzat d’un pla de màrqueting digital internacional encaminat a promocionar un producte o servei en un país específic.

OBJECTIUS

 • Adquirir una visió global per dissenyar estratègies digitals en empreses amb vocació internacional
 • Aplicar noves formes de màrqueting amb tecnologies digitals avançades 
 • Dominar noves tecnologies per integrar-les en estratègies adequades al país, producte i client
 • Aplicar UX/UI, SEO, màrqueting de continguts i xarxes socials per comunicar millor
 • Entendre el potencial del Big Data i la intel·ligència artificial en la recopilació  i l’anàlisi de dades, el desenvolupament i l’execució d’estratègies, la creació de continguts i l’optimització
 • Conèixer eines de control i fidelització dels clients mitjançant un CRM
 • Desenvolupar estratègies de venda en e-commerce, com també e-marketplaces per a B2B i B2C

ELEMENTS DIFERENCIADORS

visió internacional
coneixements transversals
domini d’eines digitals
docents professionals en actiu