Metodologia

El Master of Science in International Business és un programa presencial que combina diverses metodologies d’ensenyament per oferir una experiència d’aprenentatge pràctica:

Estudi pràctic de casos

Aprendre dels èxits i fracassos d’organitzacions reals amb un enfocament pràctic aplicat per posar en pràctica les habilitats que has adquirit.

Discussions a classe i activitats en grup

El màster inclou simulacions pràctiques, dinàmiques de grup, presentacions a classe i activitats interactives per millorar el procés d’aprenentatge. Et beneficiaràs de compartir aquestes activitats amb el variat grup de persones que participen al programa.

Ponents convidats

Es conviden al campus professionals amb experiència de diversos sectors a compartir la seva experiència i els seus coneixements sobre negocis internacionals en camps específics.

Visites a empreses

Una oportunitat per descobrir organitzacions de diversos sectors i conèixer les seves estratègies comercials i les seves operacions en mercats internacionals.

Viatge de negocis internacional

Un viatge d’una setmana en què es visiten organitzacions internacionals al país de destinació per ampliar la comprensió i el coneixement dels estudiants sobre les dimensions que implica la internacionalització de les empreses.

Avaluació

Els criteris d’avaluació de cada assignatura s’establiran al començament del trimestre. El sistema d’avaluació pot variar d’una assignatura a una altra, però es basarà en el rendiment de l’alumnat en les activitats següents:

  • Exàmens escrits i proves
  • Presentacions orals
  • Treballs i escrits individuals
  • Projectes en grup
  • Participació a classe i contribució als debats

Eines

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball.

Comptaràs amb:

  • Treball de Final de Màster (TFM) o Postgrau (TFP) per aprendre fent
  • Un mentor personal per al seguiment del teu treball final (TFM o TFP)
  • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
  • Activitats i tallers interdisciplinars