Docència
EUKIT

Les activitats docents formen part dels objectius fonamentals d’EUKIT. Iniciat el curs 2020/2021, EUKIT ha dissenyat dues assignatures optatives que contribuiran a complementar i ampliar el programa acadèmic del GNMI en el terreny dels estudis de la UE i el comerç internacional.

Aquestes dues assignatures interrelacionades estan destinades a ser el buc insígnia del projecte EUKIT.

Han estat concebudes com un esforç coral conjunt en què el professor titular i la persona responsable del mòdul convidaran experts de diferents àrees per tal que comparteixin els seus coneixements i la seva experiència.

A més a més, les dues assignatures inclouen noves metodologies educatives tant online com offline i aspiren a esdevenir un inestimable espai d’aprenentatge institucional a ESCI-UPF.

The EU trade policy in a time of changes

Professor: Albert CarrerasJoan Pere Plaza i Ramon Xifré
Curs: 3º / 4º
Trimestre:
Crèdits: 4 ECTS
Idioma: inglés

Descripció
The EU's Common Trade Policy is an inseparable element of the process of European integration in both economic and political terms. Many aspects explain this centrality: it is one of the EU's few exclusive competences; the success of the Single Market and its potential both to attract trade partners and to generate surpluses and income that can be converted into FDI in third countries; and, of course, the absence of a common foreign policy. These are just some of the factors. The EU has used its CTP as an policy instrument to establish itself as an actor on the international stage and be recognised as such. Proof of this are numerous: the EU has been a full member of the World Trade Organisation since 1 January 1995, for example. Moreover, the EU has been combining this multilateral approach to trade with a more and more dense of bilateral trade agreements (Korea, Chile, Pakistan, the Philippines, to mention just a few). This subject seeks to teach second-cycle students about all these debates.

Trends in global trade governance

Professor: Albert CarrerasJoan Pere Plaza i Ramon Xifré
Curs: 3º / 4º
Trimestre: 2º
Crèdits: 4 ECTS
Idioma: inglés

Descripció
La crisis financiera de 2008 y la pandemia de Covid-19 han modificado sustancialmente los flujos del comercio global. En estos momentos de turbulencia, los principales actores (los EEUU, la UE y China) están recurriendo distintas estrategias para no quedar atrás en la gobernanza de esta arena de las relaciones internacionales.

Competencia
Adquirir las bases empíricas y conceptuales para entender y poder analizar el entorno cambiante de la gobernanza del comercio internacional, para poder así evaluar la coyuntura que ofrecen los distintos mercados internacionales para el sector de la importación /exportación.