Programa d'acompanyament

Aquest programa té com a objectiu potenciar les relacions entre estudiants de cursos superiors i estudiants de primer curs dels graus que s’imparteixen a ESCI-UPF. Consisteix a oferir un suport addicional i complementari als nouvinguts en aspectes socials, d’inclusió i d’interacció.

Cada estudiant de primer any tindrà un/a mentor/a d’un curs superior de la mateixa titulació, assignat de manera aleatòria, que serà qui l’orienti i resolgui dubtes sobre aspectes del dia a dia de les classes, de la vida a la universitat i, fins i tot, de la ciutat.

Informació per a mentors/es

Qui pot ser mentor/a?

Els mentors han de ser estudiants de segon o tercer curs del Grau en Bioinformàtica i de segon, tercer o quart curs del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals.

Perfil del voluntariat

Competències ideals de les persones voluntàries del Programa d’acompanyament:

 • Proactivitat
 • Interès per la integració i per enfortir els lligams dins de la comunitat d’ESCI-UPF
 • Capacitat d’empatia i assertivitat
 • Competència comunicativa oral
 • Discreció i confidencialitat
 • A més, cal conèixer bé la universitat i els serveis que s’hi ofereixen o tenir els recursos necessaris per saber trobar aquesta informació
Objectius del programa
 • Millora de la participació i la integració dels estudiants de nou accés
 • Reforç de les relacions estudiant-estudiant
 • Empoderament entre estudiants
 • Potenciació de competències transversals en l’àmbit social i comunicatiu
 • Millora en la comunicació de tots els serveis que té a l’abast l’estudiant
Funcions del mentor
 • Acompanyar i guiar el nou estudiant en el seu primer curs a la universitat durant el primer trimestre acadèmic. A través d’aquest binomi mentor-mentorat podràs compartir informació útil: resoldre dubtes logístics i de gestió, assessorar en tècniques i hàbits d’estudi o oferir suport personal davant dels temors o les preocupacions habituals en el primer curs d’universitat
 • Informar dels serveis que ofereixen tant ESCI-UPF com la UPF
 • Atendre dubtes i consultes dels mentorats i guiar-los perquè demanin la informació al servei, departament o lloc web que correspongui
 • Dinamitzar la relació amb els estudiants mentorats
 • Facilitar informació sobre les diferents eines tecnològiques i docents: per a què serveixen i com funcionen (SIGMA, Horaris, Aul@ESCI, etc.)
 • Contactar amb la persona responsable del programa en cas que es produeixin incidències que el mentor no pugui resoldre
 • Aportar feedback a la persona responsable del programa per identificar quines són les preguntes més freqüents que plantegen els estudiants mentorats, quines dificultats han tingut en el rol de mentor, propostes de millora del Programa d’acompanyament, etc.

Informació per a mentorats/des

Qui pot ser mentorat/a?

Tots els estudiants de primer curs dels graus d’ESCI-UPF que així ho manifestin i que permetin compartir el seu nom i contacte amb la persona voluntària que farà les funcions de mentor.

Drets del mentorat/da
 • Rebre un acompanyament personalitzat en el procés d’incorporació a l’entorn universitari, amb la informació completa dels serveis i els recursos que la universitat posa al seu abast 
 • Confidencialitat respecte dels seus dubtes i consultes, així com de la seva situació personal en cas de compartir-la amb el mentor
 • Canviar de mentor/a en cas de no trobar la idoneïtat que correspon a una relació de mentoria
 • Rebre solució i respostes a les consultes, respectant el degut temps d’espera que requereixi cada consulta
Deures del mentorat/da
 • Mantenir la confidencialitat sobre els temes tractats a les diferents trobades
 • Comunicar a la coordinació del programa qualsevol incidència sobre el seu procés de mentoria

FAQs Programa d'acompanyament

El Programa d’acompanyament és obligatori?

No. És un programa que s’ofereix com a voluntariat per afavorir la inserció acadèmica i social dels estudiants de primer curs de les titulacions que s’imparteixen a ESCI-UPF.

Quant de temps he de fer el voluntariat?

El Programa d’acompanyament només es realitza durant el primer trimestre del curs acadèmic. La continuïtat és possible i voluntària, però haurà de ser per acord mutu entre mentorat/mentorada i mentor/a. 

Qui pot ser mentor/a?

Pots ser mentor/a si has fet la matrícula del segon o tercer curs del Grau en Bioinformàtica o bé del segon, tercer o quart curs del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals. Només cal tenir interès i ganes de participar en l’acollida dels nous companys i companyes i conèixer la teva universitat.

Quan m’hi puc inscriure?

Si vols ser mentor/a dels estudiants de primer curs de l’any vinent, et pots inscriure en la convocatòria que es fa cada any cap a finals del tercer trimestre (juny-juliol).

Com a estudiant de nou accés, què obtindré amb el Programa d’acompanyament?

Al començament del curs se t’assigna un/a mentor/a que està estudiant el mateix Grau al qual t’has matriculat i que, pel fet que es troba en cursos superiors, pot saber quines són les teves inquietuds i necessitats i et pot facilitar l’entrada al món universitari. Et pot donar consells i resoldre dubtes que potser no goses plantejar als professors o al personal de la universitat.

El/la mentor/a es posarà en contacte amb tu per correu electrònic per donar-te la benvinguda a la universitat. T’acompanyarà durant l’etapa inicial del curs i t’informarà, des de la seva experiència viscuda, mitjançant diverses trobades, presencials o virtuals, per tal de resoldre dubtes i donar-te informació rellevant sobre el funcionament d’ESCI-UPF.

I què passa quan no vull continuar participant en el Programa d’acompanyament?
 • Quan s’acabi el primer trimestre acadèmic perquè ja s’ha realitzat l’acompanyament en el procés d’immersió del nou estudiant en l’entorn universitari
 • Per renúncia del mentor o mentorat (no es requereix acord mutu)
 • Per absència continuada o no realització de les tasques encomanades