Programa

Aproximadament el 70 % de les classes s’imparteixen en castellà i el 30 % restant en anglès. Es recomana un nivell d’anglès B1 o superior per poder seguir correctament les matèries.

Gestió de la sostenibilitat empresarial

Protegir el medi ambient és també responsabilitat de les corporacions. Cal identificar els punts crítics de sostenibilitat en la cadena de valor i reparar-los, com també desenvolupar sistemes de gestió per millorar i acreditar els estàndards de sostenibilitat.

Contingut

 • Grans reptes ambientals del nostre temps
 • Sistemes de gestió de la sostenibilitat
Gestió climàtica orientada a resultats

Establir la definició, l’impacte i l’abast de les emissions, la petjada de carboni i la petjada hídrica. Calcular la petjada de carboni i la petjada hídrica i establir la reducció d’emissions. Introducció a l’anàlisi de cicle de vida i ecodisseny.

Contingut

 • Base conceptual de la petjada de carboni
 • Càlcul de la petjada de carboni d’una organització (abast 1, 2 i 3)
 • Base conceptual de la petjada hídrica i rellevància de la petjada hídrica d’una organització
 • Càlcul de la petjada hídrica
 • Elaboració d’un Pla de Millora d’Empremtes
 • Ecodisseny en l’economia circular
Finançament de la transició cap a la sostenibilitat i l’economia circular

Establir un marc de la noció de finances sostenibles i finances per a la transició circular. Opcions de finançament, noves oportunitats i tractament fiscal.

Contingut

 • Noció de finances sostenibles
 • Subvencions regionals i de la UE per al sector públic i privat
 • Tractament fiscal de les inversions sostenibles
Lideratge i comunicació per a la transició sostenible

Definir els objectius de l’empresa a nivell ambiental amb l’equip directiu. Marcar la forma de comunicació interna i externa dels canvis envers la sostenibilitat. Distribuir funcions concretes dins de l’equip per implicar tots els departaments. Així mateix, comunicar cap enfora mitjançant ecoetiquetes, segells ambientals, declaracions ambientals de producte, etc.

Contingut

 • Compromís dels alts responsables de l’organització
 • Comunicació interna i externa per a la sostenibilitat
 • Comunicació estratègica
 • Comunicació ambiental de producte: ecoetiquetes

Objectius

 • Calcular l'impacte mediambiental d'una organització (empremta de carboni, empremta hídrica, emissió de gasos, etc.)
 • Analitzar la situació duna empresa o institució segons criteris sostenibles
 • Dissenyar una estratègia per implementar canvis cap a la sostenibilitat
 • Buscar finançament
 • Establir criteris per avaluar limpacte dels canvis

Elements diferenciadors

 • Visió internacional
 • Professors referents a les seves àrees
 • Coneixements pràctics