Cultura i negocis a l’Orient Mitjà i a l’Àfrica

Asignatura del Grau en Negocis y Màrqueting Internacionals

Información académica

Codi:
40201

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Optativa

Descripció

Aproximació social, geopolítica i cultural a l’Orient Mitjà i a l’Àfrica. Elements específics de l’organització econòmica i empresarial.

Resultats d'aprenentatge

Dissenyar estratègies de negoci adaptades als elements específics de l’entorn polític, econòmic, social, tecnològic i històric d’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica.

Assignatura que pertany al Grau en Negocis y Màrqueting Internacionals, si ho desitjes pots consultar l'informació completa del curs.

Professor/a Càrrec

Marc Rossell

Professor

Dades de contacte:
Ver perfil
Titulació:

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Biografia:

Marc Rossell és Area Manager amb més de set anys de carrera gestionant grans comptes internacionals per a diferents empreses nacionals líders en el seu sector i en exportacions. Amb una sòlida formació acadèmica basada en el comerç internacional i la macroeconomia, amb un èmfasi especial en el sector públic, també té experiència laboral com a Assistant Professor a la Barcelona School of Economics. Quant a idiomes, domina el català, el castellà, l’anglès i el francès i té un nivell mig de rus i àrab.

Tomàs Prat

Professor

Dades de contacte:
Ver perfil
Titulació:

Bachelor’s Degree in International Business and Marketing

Biografia:

Tomàs Prat is a trade and international account management enthusiast. He has over nine years’ experience working in the export department at Spanish and international companies in different industries, specialising in markets in the Middle East and Africa. He has a sound academic grounding in international trade and marketing, with a particular focus on market research. He speaks Spanish, Catalan and English fluently and has an intermediate level of proficiency in German and French.