Xavier Carbonell

Dades de contacte:

Càrrec

Coordinador | Director de la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa

Titulació

Economista i auditor censor jurat de comptes

Biografia

Va treballar com a auditor i consultor financer durant el període 1988/1998. L’any 1998 es va incorporar a l’organització MANGO i hi va treballar fins al 2014 com a director de Responsabilitat Corporativa. L’octubre del 2014 es va incorporar a ESCI-UPF com a director acadèmic i director de la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa. És especialista en Responsabilitat Social Corporativa i Auditoria, assignatures que imparteix a ESCI-UPF i també en altres màsters i seminaris.

Assignatura que imparteix

Assignatura
Programa
Tipologia

Auditoria

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Optativa

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

Tècniques d’anàlisi dels estats financers i econòmics de l’empresa. Diagnosi econòmica i financera. Comptabilitat creativa.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar informació econòmica i financera. Diagnosticar la situació econòmica i financera de l’empresa.

Codi:
40310

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
CATALÀ / CASTELLÀ

Tipus d'assignatura: Optativa

Responsabilitat social de les organitzacions

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Obligatòria

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

La responsabilitat humana i comunitària. Dinàmica i ètica dels grups. Els conflictes culturals. Els stakeholders. ONG i cooperació. Gestió ambiental de l’empresa. Responsabilitat social corporativa.

Resultats d'aprenentatge

Reflexionar sobre les situacions de conflicte d’interessos generades per l’activitat empresarial. Equilibrar les finalitats de l’empresa amb la protecció del benestar general. Aprendre a dialogar amb els diversos agents socials.

Codi:
44311

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
Català / Castellà

Tipus d'assignatura: Obligatòria

SDGs in practice

Master of Science in Sustainability Management

Optativa

Programa:
Master of Science in Sustainability Management

Descripció

SDGs in practice is a third-term elective course in the in the MSc in Sustainability Management. It builds on the compulsory courses of the Fundamentals of Sustainability module (Sustainability concepts and the SDGs and Sustainability Management Systems) and provides a specialized vision of the practical implementation of the 17 United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by societal actors (states, businesses, non-profit sector and civil society).

In this course students will learn about practical experiences of advancing the SDGs in different themes (food, water and health) and diverse territorial scopes (cities, regions, countries), and the integrated, indivisible and interlinked nature of the SDGs.

Créditos:
3 ECTS

Idioma:
English

Tipus d'assignatura: Optativa

Descarrega el PDF