Oscar Lao

Càrrec

Professor

Titulació

Doctor en Ciències de la Salut (UPF)
Licenciado en Biología (UB)

Biografia

Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona i doctor en Ciències de la Salut per la Universitat Pompeu Fabra. Entre el 2005 i el 2014 va treballar com a investigador postdoctoral al Departament de Biologia Molecular Forense de l’Erasmus University Medical Centre de Rotterdam (Països Baixos). La seva recerca se centra en l’anàlisi i la interpretació de la variació genètica present en les poblacions humanes i en el desenvolupament de noves eines estadístiques i bioinformàtiques per a la detecció de subestructures de població ocultes. Com a resultat d’aquest treball, ha estat coautor de més de 60 articles publicats en prestigioses revistes científiques i enciclopèdies.

Assignatura que imparteix

Assignatura
Programa
Tipologia

Algoritmes i mètodes d’agrupament en genòmica i evolució

-

-

Programa:
-

Descripció

Aquesta assignatura tracta de programació dinàmica, cerca en bases de dades (BLAST), cerca de subcadenes basada en la compressió (alineadors d’ADN), algoritmes d’assemblatge, alineament de seqüències múltiples, algoritmes de plegament d’ARN (Zuker, Nussinov), algoritmes de superposició estructurals. Algoritmes d’assemblatge, gràfics de Bruijn. Usearch, UPGMA, NJ, ML i arbres de parsimònia, i mètodes bayesians de reconstrucció filogenètica.

Codi:
52325

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
Anglès

Pla docent

Aprenentatge estadístic

Grau en Bioinformàtica

Obligatòria

Programa:
Grau en Bioinformàtica

Descripció

Aquest curs presenta tècniques per modelar i analitzar dades complexes, inclosos els conjunts de Big Data, posant l’accent en la seva aplicació a l’anàlisi de les dades òmiques. El curs consta de tres grans àrees: 1) modelatge estadístic, inclosos els models lineals i models lineals generalitzats àmpliament utilitzats en transcriptòmica; 2) aprenentatge supervisat, que cobreix una àmplia gamma de tècniques de classificació i de predicció, i 3) aprenentatge no supervisat, que fa referència a les tècniques de visualització de dades en mètodes de reducció de dimensionalitat (per exemple, PCA) o agrupació per trobar patrons en les dades.

Codi:
53130

Créditos:
5 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Obligatòria