Arnau Cordomí

Càrrec

Coordinador

Titulació

Doctor en Enginyeria Química (UPC)
Llicenciat et Ciències Químiques (UB)

Biografia

Arnau Cordomí és coordinador acadèmic i professor a ESCI-UPF en l’àrea de Bioinformàtica. Doctor en Polímers i Biopolímers per la Universitat Politècnica de Catalunya (2008) i llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona (2001), la seva recerca s’emmarca dins del camp de la bioinformàtica estructural i està centrada en l’estudi de les proteïnes de membrana i, en particular, dels receptors acoblats a proteïnes G (GPCRs), una superfamília de proteïnes de membrana crucial en la comunicació cel·lular i que inclou les dianes farmacològiques més importants. Utilitza eines computacionals en el marc de la bioinformàtica estructural per fer prediccions de com funcionen les proteïnes a nivell molecular. Ha participat en projectes de recerca finançats per diverses institucions públiques i privades. És autor de més de 60 articles en revistes indexades.

Assignatura que imparteix

Assignatura
Programa
Tipologia

Algoritmes per a anàlisi de seqüències en bioinformàtica

-

-

Programa:
-

Descripció

Aquesta assignatura presenta els principals mètodes per a anàlisi de seqüències en bioinformàtica. S’inclouen com a mínim Viterbi, Baum-Welsch, descodificació posterior, SCFG aplicat al plegament d’ARN, algoritmes de predicció de gens, Infernal (INFERence of RNA ALignment software), algoritmes de predicció d’estructura secundària en proteïnes i algoritmes, perfils de domini, algoritmes HMM i mètodes per a predicció de gens.

Codi:
52115

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
Anglès

Pla docent

Bioquímica

Grau en Bioinformàtica

Bàsica

Programa:
Grau en Bioinformàtica

Descripció

Aquest curs proporciona els conceptes i temes fonamentals en Bioquímica, dels components moleculars bàsics de la vida i altres molècules presents a la cèl·lula. Proporciona nocions dels mecanismes del metabolisme i la seva regulació, així com de les diferents reaccions químiques que es donen lloc a les cèl·lules.

Assignatura del pla docent 2020-2021.

Codi:
51105

Créditos:
6 ECTS ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Bàsica

Fisicoquímica i química orgànica

Grau en Bioinformàtica

Obligatòria

Programa:
Grau en Bioinformàtica

Descripció

Aquest curs proporciona els conceptes fonamentals de la fisicoquímica orgànica, incloent-hi la termodinàmica química, la química de les reaccions àcid-base i la quimioinformàtica. Els temes a tractar inclouen l’estructura molecular i l’estereoquímica, mecanismes de reacció i equilibri químic, i també els compostos orgànics de base.

Codi:
51209

Créditos:
4 ECTS ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Introducció a la bioinformàtica

Grau en Bioinformàtica

Obligatòria

Programa:
Grau en Bioinformàtica

Descripció

Aspectes generals de funcionament de la Universitat i característiques de les titulacions impartides. Estratègies d’estudi, tècniques d’aprenentatge i consulta d’informació. Situació actual, àrees de coneixement i reptes presents en el sector professional i productiu de la bioinformàtica. Camps de recerca bàsica i aplicada rellevants en el context de la bioinformàtica i la biomedicina. Introducció intuïtiva a diversos conceptes, fenòmens, principis o mètodes que s’estudien en bioinformàtica amb la finalitat d’exposar els estudiants a problemes reals, d’ajudar-los a interpretar els fenòmens biològics i la seva formulació matemàtica i de contribuir a confirmar/reforçar la seva vocació per la bioinformática i la recerca biomèdica.

Codi:
51101

Créditos:
6 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Obligatòria