Escribe y encuentra lo que buscas:

Inici de la docència del segon trimestre

Atesa l'evolució de la pandèmia a Catalunya, i d'acord amb les darreres disposicions adoptades pel PROCICAT, ESCI-UPF mantindrà per a les seves activitats docents la mateixa presencialitat restringida que hi havia al final del primer trimestre. És a dir, el segon trimestre començarà virtualment per a les classes que es fan en espais convencionals, i només es faran presencialment les pràctiques que es duen a terme en espais tècnics, en aquests cas, extremant al màxim les mesures de vigilància i protecció. Les biblioteques estaran obertes amb els horaris especificats a la web de la UPF.

Aquestes mesures es mantindran durant tot el mes de gener. Tan bon punt les condicions ho permetin, i sempre d'acord amb el que estableixin les autoritats sanitàries i universitàries, es retornarà gradualment al model de docència híbrida que ESCI-UPF té dissenyat en el pla de contingència per a tot el curs 2020-2021.

Volem fer de nou una crida a la responsabilitat individual i col·lectiva en aquesta fase de la pandèmia. Els responsables de la Universitat han pres totes les mesures perquè l'edifici d'ESCI-UPF sigui un espai segur; però aquestes mesures serveixen de ben poc si tots i cadascun de nosaltres no mantenim sempre i a tot arreu les mesures d'higiene i de distància i si no fem un ús adequat de la mascareta quan ens desplacem a l'edifici per fer alguna de les activitats permeses.