Notícies

Comunicat del director i el gerent d'ESCI-UPF

Pròrroga de les mesures en relació amb la presencialitat de la docència

Atesa l’evolució de la pandèmia, ESCI-UPF prorroga les mesures adoptades al començament d’aquest segon trimestre, en relació amb la docència, durant tot el mes de febrer. És a dir, que es duran a terme en format virtual les classes que es fan habitualment en espais convencionals; i només es faran presencialment les pràctiques que es duen a terme en espais tècnics extremant al màxim les mesures de vigilància i de protecció. Les biblioteques romandran obertes sempre que les condicions sanitàries ho permetin, amb els horaris d’atenció, ja sigui presencial o a distància, especificats a la web de la UPF.

Si abans d’acabar el trimestre les autoritats sanitàries i universitàries obren la possibilitat de fer alguna activitat presencial, la Universitat s’hi acollirà. En aquest cas, els estudiants que es continuïn veient afectats per restriccions de mobilitat tindran garantit l’acompanyament a distància que preveu el pla d’aprenentatge de les assignatures del segon trimestre.

Reiterem la crida a la responsabilitat individual i col·lectiva en aquesta fase de la pandèmia. La direcció d'ESCI-UPF ha pres totes les mesures perquè l'edifici sigui un espai segur; però aquestes mesures serveixen de ben poc si tots i cadascun de nosaltres no mantenim sempre i a tot arreu les mesures d’higiene i de distància i si no fem un ús adequat de la mascareta quan ens desplacem als edificis dels campus per fer-hi alguna de les activitats permeses.