Xavier Jou

Dades de contacte:

Càrrec

Professor

Titulació

Graduat en Comerç Internacional i posteriorment en Negocis i Màrqueting Internacionals (ESCI-UPF), amb màsters en Direcció d'Empreses Internacionals (ICEX-CECO) i en Història Econòmica (UB-UAB-UZ), certificació en Gestió de Retail (FIT NYC) i actualment està cursant el doctorat en Història Empresarial.

Biografia

Xavier té una carrera internacional en vendes i màrqueting a la indústria del moble amb 15 anys d'experiència a diferents regions del món. Primer des dels EUA, posteriorment des de Barcelona, viatjant i fent negocis a més de 70 països.

Assignatura que imparteix

Assignatura
Programa
Tipologia

International Management

GNMI - International Business Program

Optativa

Programa:
GNMI - International Business Program

Descripció

Understanding of the international environment challenge. Analysis of country differences in political economy and political risks as well as cultural and social heterogeneities. Analysis of global organizational forms and international strategies. Importation and exportation strategies and financing. Global marketing and human resource management. 

Resultats d'aprenentatge

To analyze and to understand the challenge and chances that companies face when expanding their activities internationally. To distinguish about the different tools and analytic competences available to the different specialized managerial roles when competing internationally.

Codi:
80124

Créditos:
6 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Optativa

International Management

GNMI - International Business Program

Optativa

Programa:
GNMI - International Business Program

Descripció

Understanding challenges in the international environment. Analysis of country differences in terms of political economy and political risks as well as cultural and social heterogeneities. Analysis of global organisational forms and international strategies. Import and export strategies and financing. Global marketing and human resource management.

Resultats d'aprenentatge

To analyse and understand the challenges and opportunities companies face when expanding their activities internationally. To distinguish between the different tools and analytical skills available to the different specialised managerial roles when competing internationally.

Codi:
80224

Créditos:
6 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Optativa

Marketing Research

GNMI - International Business Program

Optativa

Programa:
GNMI - International Business Program

Descripció

Amb aquesta assignatura coneixeràs quins són els principis clau per al disseny i la planificació de la recerca en màrqueting. Tècniques i mètodes quantitatius i qualitatius d’investigació de mercats. Transformació de dades, anàlisi i presentació de resultats. Noves tendències en la investigació de màrqueting.

Resultats d'aprenentatge

Els alumnes veuran quins són els detalls essencials de la investigació de màrqueting moderna i descobriran eines pràctiques per poder-les aplicar en situacions de la vida real.

Codi:
80239

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Optativa