Tomislav Rimac

Càrrec

Coordinador | Director del MMDI i del MGI

Titulació

Doctor en Direcció i Economia d’Empresa (IESE Business School)
Màster (Universitat de Toronto)
Llicenciat en Enginyeria Elèctrica i Informàtica (Universitat de Zagreb)

Biografia

La recerca del professor Tomislav Rimac se centra en l’emprenedoria dirigida al canvi social positiu i el desenvolupament sostenible, i més específicament en models de negoci, estratègies, canvis institucionals i mecanismes de governança relacionats amb l’emprenedoria i la innovació social i comunitària. Ha estat investigador principal en projectes de recerca multinacionals a gran escala finançats per la Comissió Europea (SELUSI i SEFORÏS) i ha col·laborat amb l’OCDE en projectes relacionats amb l’emprenedoria i la innovació social. Abans d’entrar en el món acadèmic, el professor Rimac va fundar la seva empresa social a Toronto i va ocupar diversos càrrecs en el sector bancari canadenc i també en l’àmbit de la consultoria internacional de TI i enginyeria. En el seu temps lliure, el podeu trobar passejant amb el seu gos per les vinyes de l’Alt Penedès o practicant pilates i ioga.

Assignatura que imparteix

Assignatura
Programa
Tipologia

Culture and Organization of International Business

Master of Science in International Business

Obligatòria

Programa:
Master of Science in International Business

Descripció
  • International business culture.
  • Organisational structure and control systems.
  • Processes of internationalisation.
  • Corporate social responsibility and international companies.

Créditos:
3 ECTS

Idioma:
ENGLISH

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Descarrega el PDF

Digital Business Models and Strategies

Màster en Màrqueting Digital Internacional

Obligatòria

Programa:
Màster en Màrqueting Digital Internacional

Descripció

Moltes de les empreses mundials que tenen més valor, com ara Amazon, són plataformes multisectorials i guanyen diners facilitant les interaccions o transaccions entre tercers. En aquesta assignatura aprendràs a identificar diferents enfocaments a l’hora de crear plataformes multisectorials i també a triar la més adequada per a la teva empresa i com prendre decisions vitals sobre obertura, governança i fixació de preus en la plataforma que hagis triat. A més a més, dominaràs un conjunt d’eines estratègiques que et permeten analitzar estratègies i models de negoci al llarg del temps (dinàmica competitiva), entre indústries (estratègia corporativa), entre geografies (estratègia internacional) i entre institucions (estratègia non-market).

Créditos:
2 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Direcció estratègica internacional

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Obligatòria

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

La globalització. Les estratègies internacionals. Diversificació.

Resultats d'aprenentatge

Avaluar i interpretar les variables que permeten l’establiment d’una estratègia i que condueixen al posicionament i/o la consolidació d’una empresa al mercat internacional.

Codi:
44303

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Obligatòria

International Strategic Management

Màster en International Management

Obligatòria

Programa:
Màster en International Management

Descripció

Analitzem els reptes estratègics als quals s’enfronten els directius i les organitzacions que competeixen en el context internacional. El nostre objectiu és donar resposta a la pregunta fonamental de la gestió estratègica internacional: Què determina l’èxit o el fracàs de les organitzacions en el context internacional? A més, aprofundirem en la manera com s’estableix tant la competència com la col·laboració entre les organitzacions que operen a nivell internacional, i com la ràpida digitalització elimina les barreres de la indústria i genera noves oportunitats tot i que, alhora, posa en perill models de negoci que han tingut èxit durant molt de temps.

Resultats d'aprenentatge

Adquirir la capacitat d’analitzar i avaluar les variables clau necessàries per desenvolupar i implementar una estratègia que garanteixi una posició rendible de l’empresa en els mercats internacionals.

Créditos:
2 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Master's Degree Final Project

Màster en Màrqueting Digital Internacional

Obligatòria

Programa:
Màster en Màrqueting Digital Internacional

Descripció

El Treball de Fi de Màster consisteix a elaborar un informe o treball escrit, sota la supervisió d’un/a tutor/a, en el qual els estudiants han de plasmar les habilitats i els coneixements adquirits durant el curs. Hauràs de fer el treball de manera autònoma o per parelles i segons les directrius i els criteris d’avaluació estipulats pel Comitè de Coordinació Acadèmica del màster. Els TFM poden consistir en un pla de màrqueting digital internacional per a una empresa o producte o bé en una tesi sobre la situació actual del màrqueting digital i la seva influència en els negocis internacionals. Una altra opció podria ser un projecte d’emprenedoria personal o que hagis realitzat en el marc de les teves pràctiques extracurriculars.

Créditos:
12 ECTS

Idioma:
Castellà

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Master’s Thesis

Màster en International Management

Obligatòria

Programa:
Màster en International Management

Descripció

El Treball de Fi de Màster és un document en què el/la participant demostra els coneixements i les habilitats adquirits durant el màster. Amb la supervisió d’un/a tutor/a, el projecte es pot fer de manera individual o en grups de fins a tres estudiants, segons les directrius i els criteris d’avaluació estipulats pel Comitè de Coordinació Acadèmica del màster. Pot consistir en un pla d’internacionalització d’una empresa o producte o bé en una tesi sobre l’estat actual dels afers internacionals i la seva influència en els negocis internacionals, o bé un altre tema aprovat per la comissió acadèmica. El Treball de Fi de Màster s’ha de presentar i defensar davant del comitè d’avaluació designat per la coordinació acadèmica del programa.

Resultats d'aprenentatge

Demostrar la Demostrar la capacitat de buscar, analitzar i interpretar informació rellevant per fer negocis a nivell internacional i aplicar el coneixement de les teories, els models i els marcs introduïts en el màster. de buscar, analizar e interpretar información relevante para hacer negocios a nivel internacional y aplicar el conocimiento de las teorías, los modelos y los marcos introducidos en el máster.

Créditos:
8 ECTS

Idioma:

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Polítiques de preus

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Optativa

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

El paper del preu en l’estratègia de màrqueting. Càlcul d’una política de preus que maximitzi el benefici. Coneixement dels diversos conceptes utilitzats en la determinació dels preus. Desenvolupament d’una estratègia de preus adequada a l’empresa.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar com pot afectar un canal de distribució al marge de beneficis. Aplicar i discriminar entre les diverses estratègies innovadores en política de preus.

Codi:
40114

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Optativa

Study Trip

Màster en International Management

Obligatòria

Programa:
Màster en International Management

Descripció

Els candidats amb experiència en estudis internacionals són interessants per a les organitzacions que busquen empleats amb una perspectiva àmplia. El viatge d’estudis és part integral del Màster en Gestió Internacional i està dissenyat per afegir a les activitats habituals de l’aula un component d’aprenentatge experiencial de gran importància. Permet als estudiants entrar en contacte amb empreses internacionals i amb diferents cultures. Visitem empreses i institucions amb la finalitat connectar l’assignatura amb la vida real, escoltant què ens expliquen experts de la indústria i responsables polítics sobre el seu treball i la seva trajectòria professional i personal, i fent visites a fàbriques i instal·lacions de recerca. Tots els estudiants han de fer el viatge d’estudis. Les despeses de viatge i allotjament no estan incloses en el preu del programa.

Créditos:
4 ECTS

Idioma:

Tipus d'assignatura: Obligatòria