Nia Plamenova

Càrrec

Professora

Titulació

Doctora en Psicologia dels Recursos Humans (UV)

Biografia

Psicòloga empresarial, ha treballat en RH fent selecció, desenvolupament de personal i formació (habilitats de comunicació, treball en equip i gestió de l’estrès).

L’any 2018 va obtenir el doctorat en Psicologia dels Recursos Humans per la Universitat de València. En la seva tesi, investigava quatre estats mentals –autoeficàcia, resiliència, optimisme i esperança– i la seva relació amb el lideratge, el benestar i el rendiment laboral.

Actualment treballa a l’IESE fent recerca sobre temes de coaching i aplicació de la psicologia positiva a la feina.

Assignatura que imparteix

Assignatura
Programa
Tipologia

Direcció de persones

-

-

Programa:
-

Descripció

Les funcions de l’àrea de personal a l’empresa. Selecció, formació, remuneració i promoció de personal. Cessament de l’activitat laboral i rotació. Avaluació del rendiment.

Resultats d'aprenentatge

Aprendre les funcions de l’àrea de personal a l’empresa. Entendre les etapes de selecció, formació, remuneració i promoció de personal, cessament de l’activitat laboral i rotació. Avaluar el rendiment.

Codi:
40103

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
ANGLÈS

Pla docent

Direcció internacional d’equips

GNMI - Exchange

Obligatòria

Programa:
GNMI - Exchange

Descripció

Lideratge i autoritat. Organització i motivació en equips de treball. Conflictes en les relacions laborals. Equips en entorns internacionals i multiculturals.

Resultats d'aprenentatge

Entendre quin impacte té el treball en equip en el desenvolupament de l’estratègia de l’empresa. Aprendre a delegar i a assignar tasques. Aprendre a motivar les persones. Entendre com es gestiona el rendiment. 

Codi:
44204

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
ANGLÈS

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Pla docent

Gestió de talent internacional

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Optativa

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

Les funcions de l’àrea de personal a l’empresa. Selecció, formació, remuneració i promoció de personal. Cessament de l’activitat laboral i rotació. Avaluació del rendiment.

Resultats d'aprenentatge

Aprendre les funcions de l’àrea de personal dins de l’empresa. Selecció, formació, remuneració i promoció de personal. Cessament de l’activitat laboral i rotació. Avaluació del rendiment.

Codi:
40331

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Optativa