Mercè Roca

Càrrec

Coordinadora | Directora del MScIB

Titulació

Doctora en Management (Leeds University Business School, UK)
Màster en Economia i Empresa (UPF)

Biografia

És coordinadora acadèmica de l’àrea de Màrqueting i Investigació de Mercats a ESCI-UPF i directora del Master of Science in International Business, ofert conjuntament per la Barcelona School of Management i ESCI-UPF. Membre del grup Research in International Studies and Economics d’ESCI-UPF, del Business Analytics Research Group i del Laboratori d’Economia Experimental de la UPF. Imparteix cursos d’anàlisi estadística i investigació de mercats. La seva recerca inclou publicacions referenciades i projectes competitius relacionats amb el tractament de dades vinculades a la presa de decisions econòmiques de consumidors i d’organitzacions, la responsabilitat social corporativa i la internacionalització de l’empresa.

Assignatura que imparteix

Assignatura
Programa
Tipologia

Analytic Tools

-

-

Programa:
-

Descripció

The course introduces the basic concepts of data analysis and statistics. It provides a review of the main tools used for data description and how to perform basic statistical analysis. The course is self-contained and requires only a minimal mathematical knowledge for data processing and data analysis, which is also reviewed.

Créditos:
3 ECTS

Idioma:
English

Descarrega el PDF

Business Trip. International Trade Mission

Master of Science in International Business

Obligatòria

Programa:
Master of Science in International Business

Descripció

It offers students the opportunity to perform a series of activities during the trip to and experience the implementation of an international business plan in a foreign country.

Visits to international companies and interviews with their managers will be organized so that students learn about the organizational structure and resources characteristic to international business operations.

Créditos:
3 ECTS

Idioma:
English

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Descarrega el PDF

Estadística

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Bàsica

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

Inferència estadística. Estimació puntual i per intervals. Contrastos d’hipòtesis, anàlisis de variància i taules de contingència. Model de regressió lineal simple. Principis de mostratge.

Resultats d'aprenentatge

Aprendre a inferir propietats de la població (estimar un paràmetre, determinar la veritat o la falsedat d’un enunciat, etc.) a partir de la informació facilitada per un subconjunt o una mostra.

Codi:
41303

Créditos:
6 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Bàsica

Internship

Master of Science in International Business

Obligatòria

Programa:
Master of Science in International Business

Descripció

The internship takes place in organizations that have a collaboration agreement with BSM and ESCI-UPF and has a duration of one trimester.  The assigned tasks of the internship are the result of a consensus between the organization that receives the student and the Master’s management team. The objective is that the tasks meet a real need of the firm. An internship coordinator supervises that the assigned tasks are relevant to the Master’s specific competences and objectives.

Créditos:
9 ECTS

Idioma:
English

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Descarrega el PDF

Marketing Research and Opportunity Analysis

Master of Science in International Business

Obligatòria

Programa:
Master of Science in International Business

Descripció
  • The Marketing Research process.
  • Qualitative and quantitative information gathering techniques.
  • Sources of information for the analysis of international markets.
  • International marketing research: country, industry and motivational reports.

Créditos:
3 ECTS

Idioma:
English

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Descarrega el PDF

Master Thesis

Master of Science in Sustainability Management

Obligatòria

Programa:
Master of Science in Sustainability Management

Descripció

The Master's Thesis (hereinafter MT) constitutes a key output of the learning process of the Master of Science in Sustainability Management (MScSM), as the student delves into a topic of interest and further develops the skills and abilities acquired. The MT is an original project presented in the form of written work that integrates the knowledge, competences, and skills acquired along the MSc. The MT is a 9 ECTS course to be evaluated once the student has completed the master courses. The MT requires a total of 225 hours of individual student time workload. The work can be done in groups of up to 3 members.

Créditos:
2 ECTS

Idioma:
English

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Descarrega el PDF

Tècniques d'investigació de mercats

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Optativa

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

Aplicació de tècniques estadístiques al mercat. Mètodes de dependència multivariant. ANOVA, progressió múltiple, anàlisi conjunta, models d'elecció discreta.

Resultats d'aprenentatge

Els estudiants seran capaços d'aplicar correctament mètodes multivariants per a variables dependents, analitzar els resultats i presentar un informe adequat de resultats.

Codi:
40210

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Optativa