Berta Alsina

Càrrec

Professora

Titulació

Doctora en Biologia (UB)

Biografia

Berta Alsina es va doctorar en Genètica per la Universitat de Barcelona l’any 1999. A continuació va fer un postdoc als Estats Units, a UCLA, on va investigar el paper de les neurotrofines en axogènesi i sinaptogènesi. El 2001 es va incorporar a la UPF per participar en l’assignatura de Biologia del desenvolupament i per estudiar el desenvolupament de l’oïda interna de vertebrats. És professora titular des del 2012 i ha participat en diverses assignatures de grau i màster. Al mateix temps, lidera un grup de recerca. Berta Alsina ha dirigit cinc tesis doctorals i més de 15 projectes de fi de grau i màster.

Assignatura que imparteix

Assignatura
Programa
Tipologia

Biologia Cel·lular

-

-

Programa:
-

Descripció

L'objectiu de l'assignatura és estudiar l'organització i les funcions de la cèl·lula, la integració d'aquestes operacions en la fisiologia d'un organisme i introduir l'estudiant en el món de la Biologia Cel·lular i el Fenomen Fisiològic per comprendre el món intern de les cèl·lules i la seva organització de sistemes d'ordre superior.

Assignatura del pla docent 2020-2021.

Codi:
51312

Créditos:
6 ECTS

Idioma:
Anglès

Pla docent

Biologia molecular i cel·lular

-

-

Programa:
-

Descripció

Aquest curs cobreix els principis bàsics de l’estructura i la funció de la cèl·lula, tant cèl·lules procariotes com eucariotes. Inclou així mateix els temes del citosquelet, el reticle endoplasmàtic, lisosomes, cromosoma, nucli i orgànuls citoplasmàtics. A més a més, s’exploren els mecanismes moleculars de la replicació, transcripció i traducció, com també la seva regulació i el seu control.

Assignatura pla docent 2019-2020 (en extinció).

Codi:
51206

Créditos:
6 ECTS

Idioma:
Anglès

Pla docent