Alba Bala

Càrrec

Directora Acadèmica del Master of Science in Sustainability Management d'ESCI-UPF

Titulació

Doctora en Ciències Ambientals (UAB)

Biografia

Alba Bala Gala és actualment la Directora Acadèmica del Master of Science in Sustainability Management d'ESCI-UPF i de la BSM-UPF. És professora a ESCI-UPF i investigadora sènior responsable de les línies d'investigació d'envasos, residus i economia circular a la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic d'ESCI-UPF. Va ser professora d'Ecodisseny i Anàlisi Ambiental de productes a l'Escola Superior de Disseny Industrial (ESDI, Universitat Ramón Llull) i a l'Escola de Disseny Elisava. Va ser investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (UAB). Ha desenvolupat més de 30 projectes nacionals i internacionals sobre ACV, compra verda i ecodisseny. És membre de la Xarxa LCA espanyola.

Finalista del Premi Europe Innova, edició 2008, atorgat per la Comissió Europea, DG Empresa i Indústria. Guanyador del Premi Disseny per al Reciclatge en la categoria de projectes atorgat per la Generalitat de Catalunya l'any 2000.

Assignatura que imparteix

Assignatura
Programa
Tipologia

Environmental Impacts

Master of Science in Sustainability Management

Obligatòria

Programa:
Master of Science in Sustainability Management

Descripció

Any human activity has an impact on the environment. Knowing these impacts, and how ecosystems and the natural environment work, is essential to be able to anticipate or mitigate them. The course helps the student to place environmental phenomena in the context of ecosystems and in the natural environment. It provides the basic concepts to understand these phenomena (environment, ecosystem...) and to contextualize environmental impacts (by nature, extent, intensity ...). Likewise, the course will provide information on the physical mechanisms by which different environmental impacts are generated and sufficient information for the student to identify the environmental impacts associated with different types of activities and industrial sectors.

Créditos:
3 ECTS

Idioma:
English

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Descarrega el PDF

Gestió de la sostenibilitat

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Obligatòria

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

El nou paradigma de l’economia circular. Introducció de la perspectiva del cicle de vida com a mecanisme per avaluar l’impacte ambiental dels sistemes productius. Ecodisseny i màrqueting ambiental. Gestió integral de residus. Anàlisi del valor social integrat.

Resultats d'aprenentatge

Distingir, escollir i aplicar les metodologies principals d’avaluació, millora i comunicació ambiental de productes i serveis. Analitzar i avaluar la interiorització de la sostenibilitat en el món empresarial.

Codi:
40311

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Gestió de la sostenibilitat

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Obligatòria

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

El nou paradigma de l’economia circular. Introducció de la perspectiva de cicle de vida com a mecanisme per avaluar l’impacte ambiental dels sistemes productius. Ecodisseny i màrqueting ambiental. Gestió integral de residus. Anàlisi del valor social integrat.

Resultats d'aprenentatge

Saber distingir, triar i aplicar les principals metodologies d’avaluació, millora i comunicació ambiental de productes i serveis. Jutjar i avaluar la interiorització de la sostenibilitat en el mon empresarial.

Codi:
44205

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Product and Environment

Master of Science in Sustainability Management

Obligatòria

Programa:
Master of Science in Sustainability Management

Descripció

The development of cleaner products and services is becoming more and more a need and a catalyst for companies. In this course the necessary tools will be provided to determine the environmental impact associated with them, as well as ecodesign strategies to improve them. The course provides the necessary information to the student to know and be able to apply different tools for environmental evaluation of products (checklists, MET matrix, MIPS, LCA, etc.). It shows the student the applications of these types of tools, including the ecodesign of products and services. The course provides basic notions about the main ecodesign strategies and how to apply them to the design of new products and services. It provides the student with a critical spirit for the analysis of the products and services available in the market, as well as in the use of one of the LCA software tools more used in the World.
 

Créditos:
3 ECTS

Idioma:
English

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Descarrega el PDF

Sustainability Management

GNMI - International Business Program

Optativa

Programa:
GNMI - International Business Program

Descripció

The new paradigm of the Circular Economy. Introduction to the lifecycle perspective as a mechanism for assessing the environmental impact of production systems. Ecodesign and green marketing. Integrated waste management. Analysis of integrated social value.

Resultats d'aprenentatge

Ability to distinguish, select and apply the main methodologies for assessing and improving the nature and the environmental communication of goods and services. Judging and assessing the internalisation of sustainability in the business world.

Codi:
80238

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Optativa