Joan Pere Plaza

Càrrec

Coordinador

Titulació

Doctor en Ciència Política (UAB)

Biografia

Joan Pere Plaza Font és professor i investigador en diversos camps relacionats amb la Unió Europea, en especial l’interregionalisme a la UE, les institucions europees i, més recentment, la política comercial de la UE. En aquest darrer àmbit d’estudi, actualment coordina el projecte Knowledge and Innovation for the European Trade Challenges (Mòdul Jean Monnet, número de projecte: 621100-EPP-1-2020-1-ES-EPPJMO-MODULE).

Molt interessat en la tasca docent i la innovació pedagògica, és assessor científic a SimLearn, una spin-off amb seu a Bèlgica que crea eines innovadores de storytelling online per esclarir el funcionament del sistema polític de la UE.

En el seu temps lliure, conrea tomàquets i albergínies al seu hort urbà i passa hores fent pa artesà.

Assignatura que imparteix

Assignatura
Programa
Tipologia

Institutions and Markets. Regional processes of Economic Integration

Master of Science in International Business

Obligatòria

Programa:
Master of Science in International Business

Descripció
  • Cooperation and economic integration.
  • Worldwide economic and industrial integration processes.
  • Institutional, legal and financial guarantees.
  • European Union: Institutions and Markets.

Créditos:
3 ECTS

Idioma:
ENGLISH

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Descarrega el PDF

Integració europea

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Obligatòria

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

Desenvolupament de l’economia europea a la fi del segle xx i principis del xxi. Objectius, principis i etapes de la construcció europea. Estructures institucionals, jurídiques i financeres.

Resultats d'aprenentatge

Reflexionar sobre l’evolució futura de la UE i aprendre les seves implicacions econòmiques, socials, polítiques i culturals.

Codi:
42201

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Introducció al dret empresarial

-

-

Programa:
-

Descripció

Introducció al dret: fonts del dret i filosofia del dret. L’ordenament jurídic. Institucions bàsiques del dret civil, mercantil, fiscal i laboral. Dret mercantil. Societats mercantils. Estructures societàries de cooperació. Títols i valors. Lletra de canvi.

Resultats d'aprenentatge

Entendre les principals implicacions, possibilitats i limitacions jurídiques de l’activitat empresarial. Analitzar i comparar avantatges i inconvenients de les diferents societats mercantils.

Codi:
41102

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
Català / Castellà

Pla docent

La política de la UE en un moment de canvis

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Optativa

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

La política comercial comuna de la UE és un element inseparable del procés d'integració europea tant en termes econòmics com polítics. Molts aspectes expliquen aquesta centralitat: és una de les poques competències exclusives de la UE; l'èxit del mercat únic i el seu potencial tant per atraure socis comercials com per generar excedents i ingressos que es puguin convertir en IED en tercers països; i, per descomptat, l'absència d'una política exterior comuna. Aquests són només alguns dels factors.

La UE ha utilitzat el seu CTP com a instrument polític per establir-se com a actor en l'escena internacional i ser reconeguda com a tal. Les proves d'això són nombroses: la UE és membre de ple dret de l'Organització Mundial del Comerç des de l'1 de gener de 1995, per exemple. A més, la UE ha anat combinant aquest enfocament multilateral del comerç amb uns acords comercials bilaterals cada cop més densos (Corea, Xile, Pakistan, Filipines, per citar només alguns). Aquesta assignatura pretén ensenyar als alumnes de segon cicle tots aquests debats.

Codi:
40318

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Optativa

Tendències en l'economia, societat i política internacionals

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Optativa

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

Introducció de temes d’actualitat i de caràcter internacional vinculats a l’àmbit de l’economia, la societat i la política.

Resultats d'aprenentatge

Estimular l’esperit crític i aprofundir el coneixement de l’entorn social, econòmic i polític mundial. Fomentar la curiositat i l’aprenentatge continuat en un entorn global.

Codi:
40317

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Optativa

Tendències en la governança global

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Optativa

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

Presentació de la política comercial de la UE, situant-la en el context global actual. Identificació dels actors institucionals implicats en el procés de presa de decisions, evidenciant les tensions entre els diferents estats membres i portant una atenció crítica als aspectes més sensibles d’aquesta política comercial, com ara el tema de la condicionalitat política.

Resultats d'aprenentatge

Comprendre les tensions i els desafiaments actuals en la governança del comerç global, analitzant els principals acords establerts entre la UE i els seus socis comercials des d’una perspectiva crítica i amb una visió de conjunt. Establir una comparació entre les polítiques comercials dels principals actors del moment actual (UE, EUA, RPC, etc).

Codi:
40315

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Optativa

Trade Policy

Màster en International Management

Obligatòria

Programa:
Màster en International Management

Descripció

Combinem coneixements de la teoria econòmica, les condicions i tendències econòmiques, les institucions nacionals i internacionals, les empreses i la societat civil per analitzar les causes i les conseqüències del comerç i la inversió internacionals. Investigarem per què comercien les nacions i amb què, qui guanya i qui perd amb aquest comerç, per què els països restringeixen o regulen el comerç internacional i quins efectes tenen les polítiques comercials en el benestar econòmic. A més, analitzarem l’ús de la normativa laboral internacional, les interaccions entre el comerç i les qüestions ambientals i el paper de les organitzacions no governamentals. Finalment, veurem com ha utilitzat la UE la seva política comercial comuna per erigir-se com a actor en l’escena internacional i com combina aquest enfocament multilateral del comerç amb acords comercials bilaterals.

Resultats d'aprenentatge

Entendre les polítiques comercials contemporànies i l’impacte que tenen quan es fan negocis en el context d’una economia mundial globalitzada. Entendre les qüestions i les controvèrsies que sorgeixen en la política comercial contemporània i ser capaços de valorar de manera crítica els canvis que s’estan produint en la governança del comerç mundial i que estan donant forma al món de demà.

Créditos:
2 ECTS

Idioma:
Castellà

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Trends in global trade governance

-

-

Programa:
-

Descripció

A transformation of incredible speed and depth is occurring in the governance of global trade. The institucional landscape issued in the aftermath of WWII, based on the idea of multilateralism and that placed the WTO right in the center of the picture, seems to get reached a deadlock. The emergence of new actors such as the PRC or China, along with the many issues related to the daily functioning of the decision-making process of the WTO may partially explain the current stage. In the same vein, the change in attitude of other key global players such as the US has also to be put into the equation. In addition to that, the internal problems in the EU (Brexit, leadership,...) do not allow the bloc to play the steering role that many were expecting. Critical changes are happening in the global trade governance, which will ultimately shape the world of tomorrow. And it is even more true now with the uncertainty that stems from the post Covid-19 scenario.

This course is intended to prepare students to understand better this changing scenario. In so doing, the course is designed as a polyphonic, choral work in which experts in the different subjects, from different universities, will be involved under the coordination of the professor in charge of this core course.

Codi:
40315

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
Anglès