Hafid Laayouni

Dades de contacte:

Càrrec

Professor titular - Cap d'estudis del BDBI

Titulació

Màster en Genètica
Doctorat en Ciències Biològiques (UAB)

Biografia

Professor adjunt i cap d’estudis del BDBI, les seves línies d’investigació se centren en la genòmica, la biologia evolutiva i la salut humana. Quant a la seva tasca docent, se centra en la bioinformàtica i l’estadística aplicada a les ciències de la vida. També és professor associat al CEXS-UPF i professor visitant al Màster en Bioinformàtica i Biologia Computacional de l’ISCIII de Madrid.

Ha publicat vora 50 articles revisats per iguals sobre història de l’evolució humana, anàlisi de recombinació, anàlisi de xarxes i epidemiologia genètica.

Publicacions a: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=laayouni+h

Assignatura que imparteix

Assignatura
Programa
Tipologia

Bioestadística i anàlisi de dades

Grau en Bioinformàtica

Bàsica

Programa:
Grau en Bioinformàtica

Descripció

Introducció a la probabilitat i a la bioestadística fent servir dades bioinformàtiques reals. Partint d’una pregunta de recerca bioestadística, l’assignatura se centra en el disseny d’un estudi científic i en l’obtenció de dades significatives. El curs inclou els conceptes bàsics de probabilitat, així com els principis fonamentals d’estimació i proves d’hipòtesis. També s’introdueix el llenguatge de programació R per explorar i visualitzar dades i per dur a terme anàlisi estadística bàsica.

Codi:
51205

Créditos:
6 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Bàsica

Introducció a la bioinformàtica

Grau en Bioinformàtica

Obligatòria

Programa:
Grau en Bioinformàtica

Descripció

Aspectes generals de funcionament de la Universitat i característiques de les titulacions impartides. Estratègies d’estudi, tècniques d’aprenentatge i consulta d’informació. Situació actual, àrees de coneixement i reptes presents en el sector professional i productiu de la bioinformàtica. Camps de recerca bàsica i aplicada rellevants en el context de la bioinformàtica i la biomedicina. Introducció intuïtiva a diversos conceptes, fenòmens, principis o mètodes que s’estudien en bioinformàtica amb la finalitat d’exposar els estudiants a problemes reals, d’ajudar-los a interpretar els fenòmens biològics i la seva formulació matemàtica i de contribuir a confirmar/reforçar la seva vocació per la bioinformática i la recerca biomèdica.

Codi:
51101

Créditos:
6 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Pràctiques obligatòries

Grau en Bioinformàtica

Obligatòria

Programa:
Grau en Bioinformàtica

Descripció

Es fan pràctiques professionals supervisades per la universitat en administracions públiques, empreses del sector privat i ONG. El programa de pràctiques dóna als estudiants l’oportunitat d’aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i els aporta una experiència professional de primera mà que els serà molt útil a l’hora de cercar feina.

Codi:
50920

Créditos:
20 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Obligatòria