Axel Sanz

Càrrec

Professor

Biografia

Emprenedor en sèrie des de la seva època com a universitari, l’experiència d’Axel Sanz se centra en la detecció d’oportunitats de negoci, la creació de noves empreses i la definició i gestió d’equips de treball. Actualment gestiona Vänster (fundada el 2010) i Reportia (fundada el 2012) en el sector de la comunicació i el màrqueting, així com Expats Adviser (fundada el 2016) en el sector de la mobilitat i fiscalitat internacional.

Assignatura que imparteix

Assignatura
Programa
Tipologia

Habilitats emprenedores

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Obligatòria

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

Identificació de les habilitats, actituds i aptituds necessàries en els processos d’emprenedoria. Presentació de les diferents àrees de coneixement necessàries per emprendre.

Resultats d'aprenentatge

Fomentar les habilitats creatives dels estudiants en el marc específic dels processos d’emprenedoria.

Codi:
41204

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
Català / Castellà

Tipus d'assignatura: Obligatòria