Notícies

Premi de la càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa ESCI-UPF al millor TFG sobre temes de RSC

Aquest premi s’ha creat amb l’objectiu de promoure la incorporació de la responsabilitat social corporativa  en els estudis de la Universitat Pompeu Fabra. 

La responsabilitat social corporativa (RSC en endavant) s’entén com la responsabilitat de les empreses —o qualsevol tipus d'organització— envers el seu impacte en la societat, i implica considerar els aspectes ètics, socials i ambientals en les decisions i les activitats organitzatives. El concepte d'RSC fa referència a les responsabilitats que han d'assumir les organitzacions de cara a un desenvolupament sostenible i, per tant, engloba una gestió organitzativa enfocada a la sostenibilitat o als criteris ASG (ambientals, socials i de governança) o ESG en anglès (environmental, social and governance).

La UPF té la voluntat d’esdevenir una universitat socialment responsable i sostenible, que promou i garanteix col·lectivament les múltiples dimensions de la responsabilitat universitària –el desenvolupament sostenible, la consciència ètica, la perspectiva de gènere, la solidaritat i la cooperació, el voluntariat, la prevenció dels danys a la salut i la promoció d’hàbits de vida saludables o l’atenció a la diversitat funcional– com a components essencials d’una universitat amb un esperit responsable.

ESCI-UPF considera que cal fomentar el coneixement i promoure la recerca i la difusió d’estudis que contribueixin a reforçar el compromís i la responsabilitat socials, a analitzar la sostenibilitat de l’activitat econòmica i empresarial, a generar coneixement i a potenciar l’anàlisi i el debat sobre aquestes qüestions, tot plegat a través de la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa (RSC).

El premi al millor Treball de fi de grau en RSC està convocat conjuntament per la UPF i  la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa d’ESCI-UPF 

Bases

Convocatòria 2024

Termini per presentar les sol·licituds: 16 de setembre 2024

Tens dubtes?

Contacta amb nosaltres per correu-e premisRSC@upf.edu i indica al títol del missatge: "Premi TFG en RSC".