Escribe y encuentra lo que buscas:

Places de professorat extern a ESCI-UPF

ESCI-UPF ofereix una docència de qualitat que combina el rigor acadèmic i l'aplicació pràctica dels coneixements. Actualment s'obre un procés de selecció de professorat extern en les següents matèries.* 

Matèries:

 • Recursos humans en l’àmbit dels negocis internacionals

 • Comunicació (corporativa) internacional

 • Mètodes quantitatius en l’àmbit de la investigació de mercats

 • Màrqueting internacional

 • Branding

 • Negocis internacionals

 • Programació i gestió de grans bases de dades

 • Dret laboral

 • Gestió de tecnologies digitals en l’àmbit internacional (blockchain, intel·ligència artificial, big data, machine learning, etc.)

 • Economia internacional

Documentació a presentar:

 • Títol de llicenciat o graduat. En cas de títol emès per una universitat estrangera, cal presentar-ne l'homologació o el reconeixement

 • Curriculum Vitae complet amb nom i dades de contacte de dues persones que puguin servir de referència

 • Carta de postulació

Es valorarà:

Estar en disposició del títol de doctorat

Possibilitat de fer la docència en anglès en les àrees de coneixement següents:

 • Recursos humans

 • Comunicació (corporativa) internacional

 • Negocis Internacionals

 • Programació i Gestió de Grans Bases de Dades

 • Gestió de Tecnologies Digitals

Experiència professional en les àrees de coneixement següents:

 • Màrqueting Internacional

 • Branding

 • Negocis Internacionals

 • Gestió de Tecnologies Digitals

Experiència internacional en les àrees de coneixement següents:

 • Màrqueting Internacional

 • Branding

 • Negocis Internacionals

 • Gestió de Tecnologies Digitals

Coneixements i experiència en l’ús de tecnologies digitals en les àrees de coneixement següents:

 • Mètodes Quantitatius

 • Màrqueting Internacional

 • Branding

 • Gestió de Tecnologies Digitals

En la darrera fase del procés de selecció es demanarà que els candidats pre-seleccionats facin una breu presentació oral.

Registra-t'hi 

*Data màxima: divendres 13 de març de 2020