RGPD: Alumni

Qui és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal?

Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF)
Q5856335D
Pg. Pujades, 1, 08003 – BARCELONA
+34 932 954 710
rgpd@esci.upf.edu

Dades de contacte del nostre delegat de protecció de dades

esci.upf@dpo-profesional.es

Amb quina finalitat tractem les dades de caràcter personal?

A l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) tractem les dades personals amb la finalitat de mantenir i gestionar una comunitat d’exalumnes per oferir serveis d’orientació i ajuda, cursos d’actualització, ofertes de la borsa de treball, i informació sobre actes i novetats d’ESCI-UPF i, en general, del món universitari.

Durant quant temps conservem les dades de caràcter personal?

Les dades personals es conservaran metre no se’n revoqui el consentiment.

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada

Informem els interessats que està prevista la realització de perfils, per tal de conèixer els cursos, serveis, ofertes de la borsa de treball i informació d’àmbit universitari que més s’ajustin als seus interessos. NO es prenen decisions automatitzades.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades de caràcter personal?

La base legal per al tractament de les dades personals es l’obtenció del consentiment de l’usuari.

A quins destinataris es comunicaran les dades de caràcter personal?

Les dades personals es podran comunicar a l’Agència de Qualitat Universitària.

Així mateix, a l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) comptem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis als quals, si escau, hem pogut contractar en cada cas; per tant, és possible que, per a la prestació del servei en qüestió, sigui necessari que tinguin accés a dades de caràcter personal dels usuaris, que sempre tractaran amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions i amb la subscripció prèvia d’un contracte de protecció de dades en el qual exigim, entre altres coses, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i tornar les dades en acabar-se el servei. Fem ús de prestadors de serveis en recursos de programari adherits a l’acord EU-US Privacy Shield.

A l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis amb la finalitat de donar compliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

Quins són els drets dels usuaris quan ens faciliten dades de caràcter personal?

Qualsevol usuari té dret a obtenir confirmació sobre si a l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) estem tractant les seves dades personals.

Així mateix, es poden exercir els següents drets:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals pròpies;
  • Dret a sol·licitar-ne la rectificació;
  • Dret a sol·licitar-ne la supressió;
  • Dret a sol·licitar-ne la limitació en el tractament;
  • Dret a oposar-se al tractament;
  • Dret a la portabilitat de les dades;
  • Dret a retirar el consentiment prestat;
  • Dret a la informació.

Per tal d’exercir aquests drets, cal adreçar un escrit amb còpia del DNI a:

ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ INTERNACIONAL (ESCI-UPF)
Exercici de Drets i Protecció de Dades
Pg. Pujades, 1
08003 – BARCELONA

O bé enviar un correu electrònic a: rgpd@esci.upf.edu

L’informem que es pot adreçar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://seu.apd.cat) per obtenir informació addicional o per presentar una reclamació, per exemple, si considera que no ha estat satisfactori l’exercici dels seus drets.