Manel Guerris

Càrrec

Director a NEO Consulting BCN

Titulació

Enginyer Industrial (ETSEIB-UPC)
MBA (IESE-Universitat de Navarra)
Màster en Economia i Administració d’Empreses (IQS-Universitat Ramon Llull)

Biografia

Amb una àmplia experiència en empreses de tecnologia i de serveis i emprenedor dins del sector tecnològic i de l’e-health, actualment fa el doctorat en l’àmbit de les dades massives (big data) aplicades al management i, més concretament, a l’anàlisi de sentiments.

Consultor en empreses per als àmbits d’internacionalització, estratègia, màrqueting, logística i millora d’operacions. Consultor de formació i formador en els àmbits d’internacionalització, pla de negoci, estratègia, operacions, logística, màrqueting estratègic, data science i big data aplicades al business.

Assignatura que imparteix

Assignatura
Programa
Tipologia

Agile and Lean Management

Màster en International Management

Obligatòria

Programa:
Màster en International Management

Descripció

Aprendrem la importància i els fonaments de ser Lean i Agile, com també altres elements necessaris per construir un entorn Lean i Agile amb èxit. Utilitzem aplicacions pràctiques per parlar dels mètodes iteratius i d’entrega continua, d’Scrum i Kanban, i de com es genera, valora, dimensiona i representa el treball Lean i Agile.

Resultats d'aprenentatge

Adquirir la capacitat de descriure i aplicar elements de les filosofies Lean i Agile i d’utilitzar Scrum i Kanban.

Créditos:
2 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Gestió de projectes internacionals

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Optativa

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

Processos, mètodes i sistemes utilitzats per planificar, programar i fer el seguiment de projectes. Gestió econòmica i financera de projectes. Gestió de la qualitat.

Resultats d'aprenentatge

Desenvolupar, implementar i avaluar projectes dinàmics internacionals en equip i els seus riscos.

Codi:
40207

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Optativa

Global Operations: International Logistics

Màster en International Management

Obligatòria

Programa:
Màster en International Management

Descripció

Amb una perspectiva eminentment pràctica, estudiem els conceptes, les teories i les eines principals que fan servir les empreses World Class per gestionar les cadenes de subministraments globals. El nostre objectiu és ser una referència per a tots aquells alumnes que vulguin desenvolupar la seva carrera professional en els camps de la gestió d’operacions globals, l’organització internacional, els negocis i el màrqueting internacionals i, en general, en qualsevol aspecte relacionat amb el disseny i la gestió de la cadena de subministrament internacional.

Resultats d'aprenentatge

Entendre la cadena de subministrament global com un procés d’integració, coordinació i col·laboració entre diversos actors. Adquirir la capacitat d’analitzar estratègicament el disseny de la cadena logística internacional en diferents sectors, empreses i contextos competitius i dissenyar nous sistemes i noves metodologies de treball per millorar la gestió de les relacions entre proveïdors, empreses, operadors logístics i clients finals.

Créditos:
2 ECTS

Idioma:
Castellà

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Optativa

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

Desenvolupament d’aplicacions d’intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic per tal de proporcionar eines d’importància estratègica en el progrés de la innovació, l’eficiència i la sostenibilitat de les organitzacions empresarials. Fonaments d’intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic, aplicacions en el camp empresarial i principals reptes associats a la seva implementació pràctica.

Resultats d'aprenentatge

Implementar desenvolupaments d’intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic per a la seva aplicació pràctica en el camp empresarial.

Codi:
40321

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Optativa