Marta Segura

Càrrec

Professora titular - Cap d’estudis del GNMI

Titulació

Doctora en Economia (UPF)

Biografia

Llicenciada en Ciències Econòmiques el 1989, màster en Anàlisi Econòmica per la UAB (1991) i doctora en Economia per la UPF (1996). Entre el 1996 i el 2003 va ser coordinadora acadèmica i cap d’estudis d’ESCI-UPF. Entre febrer del 2004 i desembre del 2010 va ser directora de Serveis i secretària general del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Des del mes de gener del 2011 és coordinadora acadèmica i responsable dels projectes d’innovació i d’emprenedoria a ESCI-UPF.

Assignatura que imparteix

Assignatura
Programa
Tipologia

Macroeconomia

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Bàsica

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

Variables macroeconòmiques: producte, renda i inflació. Estalvi, inversió i tipus d’interès. El sector públic i la política fiscal. Els diners i la política monetària.

Resultats d'aprenentatge

Entendre la relació entre les decisions individuals i els resultats macroeconòmics, tant a partir de les decisions dels agents econòmics com a partir de la influència de l’entorn macroeconòmic en el comportament dels agents. 

Codi:
41301

Créditos:
6 ECTS

Idioma:
CATALÀ / CASTELLÀ

Tipus d'assignatura: Bàsica

Pla docent