Pere Fullana

Càrrec

Director de la Càtedra UNESCO de cicle de vida i canvi climàtic - Investigador

Titulació

Doctor Enginyer Industrial (URL) – Premi Caja Madrid
Enginyer Industrial (UAB)
Enginyer Químic (IQS) – Premi al millor PFC 1988

Biografia

Excodirector del Postgrau en Gestió Ambiental de l’Empresa (UPF), ara és professor del Màster en Gestió de Residus (UPM) i coordinador del Màster en Gestió Mediambiental (USJ) i membre de la seva Comissió de Doctorat.

Millor Contribució Científica (Congrés Mundial de Gestió de Cicle de Vida, LCM, 2009); finalista del Premi Europa Innova 2008 i nominat al Premi Europeu de l’Energia Sostenible 2013 (Comissió Europea); Premi Medi Ambient 2008 i menció en el Premi d’Excel·lència Energètica 2013 (Generalitat de Catalunya).

Assignatura que imparteix

Assignatura
Programa
Tipologia

Gestió de la sostenibilitat

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Obligatòria

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

El nou paradigma de l’economia circular. Introducció de la perspectiva del cicle de vida com a mecanisme per avaluar l’impacte ambiental dels sistemes productius. Ecodisseny i màrqueting ambiental. Gestió integral de residus. Anàlisi del valor social integrat.

Resultats d'aprenentatge

Distingir, escollir i aplicar les metodologies principals d’avaluació, millora i comunicació ambiental de productes i serveis. Analitzar i avaluar la interiorització de la sostenibilitat en el món empresarial.

Codi:
40311

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Pla docent