Notícies

Professorat a temps complet a ESCI-UPF

ESCI-UPF desitja contractar tres professors a temps complet, preferiblement en els camps de Business, Management, Organization, Human Resources, Finances, Marketing, Market Research i Digital Business & Information Technologies, per impartir classes en el nou Grau en International Business and Marketing, així com en el Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals i altres programes acadèmics d'ESCI-UPF. 

Es preveu que els candidats seleccionats s’incorporin al lloc de treball a partir de setembre de 2024. Les seves responsabilitats inclouran: 

 • Docència en els cursos oferts per ESCI-UPF. 
 • Coordinació acadèmica i organització dels cursos oferts per ESCI-UPF. 
 • Investigació dins dels camps d'activitat de ESCI-UPF. 
 • Tutorització d'estudiants.

Requisits bàsics 

 • Els candidats han de demostrar una habilitat provada per realitzar docència en anglès. 
 • Els candidats han de tenir un doctorat en un camp rellevant o demostrar que estan  propers a completar un doctorat en un camp rellevant. 
 • Els candidats han de tenir el nivell de català requerit per la Llei Catalana d'Universitats* o comprometre's a adquirir aquest nivell en un termini de dos anys des de la incorporació al lloc de treball.

* Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats dels sistema universitari de Catalunya.

Aspectes que seran avaluats positivament 

 • Experiència docent i professional rellevant. 
 • Experiència en les tasques administratives i de coordinació que s’espera dels professors universitaris. 
 • Experiència en recerca, com s’evidencia per publicacions, la realització amb èxit de projectes de recerca i/o acreditacions oficials.

Igualtat d'oportunitats 

 • ESCI-UPF creu fermament en la importància de la diversitat en el lloc de treball i acull amb gust les sol·licituds de tots els candidats qualificats.

Procediment 

Els candidats han de enviar el seu currículum vitae, una carta de sol·licitud i còpies de documents rellevants (certificats, acreditacions i avaluacions docents) per correu electrònic a abans del 25 de febrer de 2024. 

Els candidats han d'incloure a la seva carta de sol·licitud els noms i dades de contacte de dues referències a les quals ESCI-UPF pugui contactar durant el procés de selecció. 

Els candidats preseleccionats seran convocats a una entrevista a ESCI-UPF, on se'ls demanarà que presentin el seu treball acadèmic i els seus plans de docència. Els candidats residents a l’estranger poden ser convocats a una entrevista per videoconferència. 

En línia amb el pla d'expansió de ESCI-UPF, podrien haver-hi més places disponibles en un futur proper i els candidats no seleccionats en aquesta convocatòria podrien ser considerats per a aquestes futures places.

Protecció de Dades 

D'acord amb la llei de Protecció de Dades Personals, ESCI-UPF informa a totes les persones que vulguin participar en aquest procés de selecció que les dades personals que enviïn a ESCI-UPF en relació amb la seva sol·licitud es conservaran en una base de dades propietat i controlada per ESCI-UPF. Aquestes dades personals s'utilitzaran exclusivament amb fins de contractació, per avaluar les sol·licituds dels candidats. Tots els candidats tenen dret a sol·licitar l'accés, la modificació i/o l'eliminació de les seves dades personals, que poden exercir escrivint a ESCI-UPF ja sigui per correu postal (Passeig Pujades 1, 08003 Barcelona) o per correu electrònic.

Recursos Administratius 

El procediment de recurs administratiu està establert en el reglament d'ESCI-UPF. Qualsevol recurs ha de ser enviat al Gerent. La resolució correspondrà al Director d'ESCI-UPF i esgotarà la via administrativa.