Escribe y encuentra lo que buscas:

Plaça de Tècnic/a de Qualitat Universitària

En dependència del Cap de Qualitat, col·laboraràs com a tècnic/a en el mateix departament. La Política de qualitat d’ESCI-UPF, formalitzada a través del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) i en consonància amb la missió, la visió i els objectius estratègics de la institució, es defineix a partir del recull de bones pràctiques del centre en matèria de processos de planificació, protocols d’anàlisi i d’avaluació i sistemes d’informació per al seguiment i l’acreditació de les titulacions i es complementa amb un seguit de processos de documentació i de generació d’evidències que contribueixen a millorar el sistema.


Funcions principals

 • Suport i assessorament en els processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions oficials de grau i màster d’ESCI-UPF (marc VSMA). D’altra banda, coordinació tècnica en el disseny, la implantació i la revisió del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)
 •  Assistència en el procés de confecció de l’informe de seguiment i processos d’acreditació del títol; recull d’evidències i gestió del portal d’evidències
 • Alimentació de la base de dades i els informes, a través dels diferents departaments pertinents i del programa de gestió intern per elaborar informes
 • Actualització de dades durant el trimestre i anualment en tancar el curs acadèmic
 • Verificació dels indicadors per confirmar que quadren
 • Suport en la gestió del pla de millora

Requisits

 • Formació acadèmica: titulació universitària de Grau o equivalent
 • Coneixements d’ofimàtica i domini de les bases de dades Access, Visual Bàsic i Excel, de programes de gestió i de noves tecnologies
 • Valorable haver col·laborat en l’àmbit de la gestió acadèmica universitària i/o haver treballat amb sistemes de gestió de la qualitat
 • Idiomes: català i castellà, valorable anglès

Competències personals

 • Discreció i confidencialitat
 • Proactivitat en el lloc de treball i orientació a la millora
 • Capacitat comunicativa i d’escolta activa
 • Capacitat d’aprenentatge i de reciclatge en noves metodologies i tecnologies
 • Facilitat per treballar en equip
 • Flexibilitat i capacitat d’adaptació al canvi
 • Empatia i assertivitat

Dedicació

 • Preferentment, dedicació a temps complet: 35 hores setmanals
 • Posició estable
 • Incorporació immediata

 

Aplica