Escribe y encuentra lo que buscas:

Estudiants : Unitat d’Igualtat

Unitat d’Igualtat

L’any 2019 ESCI-UPF va crear la Unitat d’Igualtat, que depèn orgànicament del Departament d’RSC i que porta a terme les funcions següents:

  • Assessorar els diferents departaments d’ESCI-UPF, elaborar i desenvolupar els programes necessaris per impulsar les polítiques d’igualtat de gènere al centre, incloent el Pla d’Igualtat, i coordinar les accions específiques que puguin dur a terme en aquest àmbit els diferents òrgans, serveis i unitats acadèmiques i administratives.

  • Atendre les consultes i denúncies en matèria de violència masclista i LGTBIfòbia que afectin qualsevol membre de la comunitat universitària i proporcionar diferents serveis d’acompanyament.

  • Organitzar activitats de sensibilització en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes i de diversitat sexual i expressió i identitat de gènere.

ESCI-UPF també disposa d’una Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere i d’Inclusió, un òrgan assessor i propositiu en matèria de polítiques d’igualtat a la universitat amb representació dels tres col·lectius de la comunitat universitària.

ESCI-UPF també té representació a la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere de la UPF. 

Per a qualsevol assumpte, ens pots contactar a: igualtat@esci.upf.edu

Pla d'acció d'igualtat 2019-2023

Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia

Coordinadora 

Laia Serradell

Oficina de Relacions Internacionals - Unitat d'Igualtat. Dep. RSC